Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Trại Áo Lam

Mạnh Cương


---o0o---

Ta đoàn Áo Lam tiến bước lên đường

Nhịp nhàng theo gió sớm về ngát hương

Tâm hồn sáng tươi chứa chan niềm vui

Đem bao chí cường ngợi ca Đạo Thiêng

Nghe chim rừng ḥa ca líu lo

Vang lời thanh cao ta reo ḥ

Đem bao nguồn vui sống yêu mến

Gieo vào nơi u tối lầm than

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com