Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Hướng Phật Đài

Lê Mộng Nguyên


---o0o---

Đây đoàn thanh niên xông pha không sờn gió sương

Soi đường cho bao sinh linh đớn đau trần thế

Ta đoàn thanh niên hy sinh đem nguồn vui sống

Chóng cho muôn người hoàn toàn vượt đời lầm mê

Xa xăm muôn trùng nghìn bước đi

Vang vang chân trời lời Từ Bi.  Ta vì Đạo mà tiến lên

Quyết vì người nào có quean.  Thanh niên ơi ! Không nề khó khăn.  Nhớ lấy rằng bao người trông ngóng,  Chúng ta gieo rắc khắp nơi mùa xuân.  

Thanh niên ơi! Vì Đạo tiến lên,  Cúi xin Phật chứng tri lòng ai.  Theo gương Ngài hồn thắm nào phai.

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com