Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Đạo Và Đời

Hoàng Cang


---o0o---

Vì Đạo ta tiến lên , sánh vai chung xây ngày mai

Gieo rắc cho đời bao nguồn lành hương Đạo thiêng

Đời còn bao tối tăm chúng ta quyết không lùi bước

Theo đấng cha lành sống đem thân hiến cho đời

Làm sao cho xứng đáng nữ nhi ngày mai sáng tươi vui đang chờ

Vì Đạo tiến lên đi, chúng ta yêu đời nào đi .

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com