Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Lửa Từ Bi

Minh Kim


---o0o---

Ôi Yến Phi em là ánh lửa Từ Bi, Chiếu soi đến ngục A Tỳ , Giác ngộ bao kẽ lầm mê.

Ôi Yến Phi em là đuốc vàng Trí Huệ.Thức tỉnh bao loài ngạ qủi hung tàn tham giận si mê.   Ôi quê hương còn điêu linh thê lương,  Nguyền hy sinh thân tướng cúng dường chư Phật mười phương.

Ôi đau thương !  Nhìn thân em ngã bên đường lửa hồng bừng sáng công trường.  Mắt nhoà trong ngấn lệ vương, nơi bể khơi phải chăng bể khổ đầy vơi

Em đã phát nguyện dâng đời xác thân trong bể lửa soi.  Nơi bể khơi ánh lửa em bừng sáng ngời.  Đuốc vàng vẫn còn soi lối muôn đời chiếu rọi ngàn nơi.

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com