Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Về Đây


---o0o---

Về đây xây cuộc sống anh với em sống vui với nhau.

Về đây ta cùng kết bao duyên thắm xanh chí trai

Nào về đây nhen nhúm lấy ngọn lửa thiêng sáng tươi.

Nào về đây ta kính mến nguồn Đạo Thiêng.

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com