Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Nguyện Cầu Quan Âm

Nguyễn An Đệ


---o0o---

Lạy Mẹ Quan Thế Âm cứu khổ Bồ Tát

Ra tay độ chúng sanh khỏi cơn khổ nạn

Nhà Việt Nam bao tháng năm khói lửa lầm than

Bao mến thương xóa trong mờ tan

Vì chiến tranh gieo cảnh điêu tàn 

Lạy Mẹ Quan Thế Âm cứu khổ Bồ Tát

Ra tay độ chúng sanh khỏi cơn khổ nạn

Lòng Từ Bi Thủy Cam Lồ rửa sạch hồn oan

Cho chiến tranh thôi ngày tràn lan

Cho thế nhân không còn mê ám

ĐK: Hôm nay chúng con quì hiến dâng Mẹ trên đài sen khói trầm hương ngát . Muốn xin cho nhân loại , vì tình thương đem chân lý soi toả mười phương.

Hôm nay chúng con quì dưới chân mẹ , ánh hào quang chiếu ngời muôn phương. Cầu kinh thành khẩn nguyện Mẹ nhiệm mầu đem chân lý thoa dịu lầm mê

Nguyện cầu cho đất nước chóng được bình an

Nam Bắc tình yêu thương trong ánh Đạo Vàng

Nhà Việt Nam từ đây không còn mờ ám

Tiếng chuông ngân trong khúc nhạc vang

Mẹ Quan Âm soi đường vinh quang.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com