Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Ánh Sáng Ưu Đàm

Xuân Lan


---o0o---

Cùng reo vang ánh sáng Ưu Đàm

Ngàn hương thơm toả ngát mười phương

Đạo vàng đang giải thoát muôn người

Sớm quay về vui trong ánh vàng

Ưu Đàm nghìn xưa hoa nở một lần

Đón chào ngày vui khắp nơi trần gian

Ưu Đàm hoa ngát ánh sáng huy hoàng

Muôn đời hoan ca hương thơm Đạo vàng .

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com