Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Nhớ Đức Đại Hiếu 

Mục Kiền Liên

Thiện Hoài


---o0o---

Chiều nay Vu Lan về nhớ người

Ngàn cây im hơi dường như nghe tiếng

Người đi gieo bao nhiêu nhân lành

Trần gian nơi đây đau khổ nhiều

Mục Kiền Liên gương sáng soi muôn đời

Tình u quan ôi biết bao trìu mến

Dạ đài đây ngăn cách đôi đường đi

Người về đây gieo bao nhiêu ánh vàng.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com