Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Mừng Vu Lan Về

Nhật Thành


---o0o---

Ta hát mừng chào đón Vu Lan về

Nguyện noi theo gương Đức Mục Kiền Liên

Đồng cầu xin bao đấng mẹ hiền

Lòng vô ưu giải thoát khỏi đường mê

Vu Lan về ! Vu Lan về

Hồn ta say nghe gió thanh reo

Vu Lan về ! Vu Lan về

Ngàn hương thơm toả ngát khắp phương trời .

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com