Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Hiếu Tử Mục Liên

Trần Chí Thành


---o0o---

Lạy Đức Thế Tôn , cầu xin cứu cho linh hồn từ thân khổ đau dập dồn.

Mẹ ôi phận làm con đành cam lỗi hiếu ân .

Nghiệp ác trót mang tội mẹ chất như non ngàn. Ngày nào thoát nơi ngục đày Mục Liên con hỡi

Con làm sao cứu từ thân!

Công ơn sanh thành thuở nào đền trả cho xong?

Ôi hỡi từ mẫu bao giờ câu ân hiếu tròn ?

Đớn đau trăm nghìn vì mẹ gây nên bao khổ hình đọa vong linh mẹ nơi đây.

Ôi! đau sầu mãi mãi lạy Đức Thế Tôn

Nguyện xin cứu cho huyên đường được siêu thoát nơi vô thường về sanh trong Thánh hoa cùng qui hương Phật Đài .

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com