Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Vu Lan Về

Dương Thiện Thành


---o0o---

Ngày Vu Lan đã về nơi đây, ngào ngạt hương khắp nơi lan tràn dâng lên chư Phật hào quang soi khắp muôn phương. Cho sức sống tươi thanh.

Ngày Vu Lan vang lừng trần gian, ngày trần gian nhất tâm xin cầu Bổn Sư cứu khổ . Đoàn ta nghiêng trước sen hoa , vang ngân khắp tiếng kinh.

ĐK: Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát . Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát Nguyện học Ngài noi gương phát Bồ Đề Tâm. Theo Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Ngày Vu Lan đã trở về đây , đoàn nam nữ chúng ta tâm thành hướng đến chư Tăng , cùng ghi ơn bao công lao ai nuôi nấng sinh thành.

Ngày Vu Lan tưng bừng trần gian, Cầu nguyện Đức Thế Tôn giải trừ sinh linh thoát khổ . Đoàn ta nghiêng trước sen hoa, vang ngân khắp tiếng kinh.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com