Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Mục Kiền Liên

Hoàng Cang


---o0o---

 

Mục Kiền Liên người con hiếu tiếng muôn đời

Nhờ thần thông thấy mẹ phiền trong ngục tối

Mục Kiền Liên liền hiện xuống đến bên mẹ

Và quì dâng chén cơm đầy mời mẹ xơi

Nhưng than ôi ! Kià bao nhiêu cơm hoá thành than

Lòng bàng hoàng đớn đau thương mẹ xui Mục Kiền Liên

Van xin Đức Phật nơi âm cung phiền mẹ đau

Và nhờ lòng hiếu mà ngày rằm xá tội vong nhân.

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com