Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Em Cài Hoa Trắng

Anh Lạc


---o0o---

Vùng mắt sâu nhìn rưng rưng hoa trắng

Cành áo gầy ngơ ngác dấu tang cài

Tìm trong không xa vời bóng hình mẹ

Mười phương mây kín cuối trời lá rơi rơi.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com