Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Mẹ Hiền Quan Âm

Trần Nhật Thành


---o0o---

Lạy mẹ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin mẹ Từ Bi cứu độ chúng con

Đêm nay ngoài kia gió bảo bùng

Thế gian quằn quại đau khổ điêu linh

Lạy mẹ Đức Quán Thế Âm Bồ tát

Đoái nhìn lời con con khẩn cầu thiết tha

Tình mẹ nguồn vui cao qúy vô vàn

Cúi xin lạy mẹ chứng cho lời con

Nguyện nguyện Nam Mô Đại Từ Đại Bi

Cứu khổ Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện nguyện cầu cho đất nước hoà bình

Người người hết thương đau lầm than

Lạy mẹ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Tháng ngày lòng con vẫn hằng ước mơ

Đêm nay về đây dưới bóng mẹ hiền

Cúi xin lạy mẹ xót thương đời con.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com