Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Vu Lan

Anh Lạc


---o0o---

Trời bao la chất an vui .

Vu lan về em xin hết cho Ba cho Mẹ của em .

Đón mùa tết Ngoan tung đàn xây hội lớn .

Hương trầm bốn phương đốt lên em nguyện cầu.

Vạn đời cung kính Như Lai .

Vu lan về còn tiếng hát chim Ngoan vang khắp trời xa.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com