Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Sám Hối

Dương Xuân Dưỡng


---o0o---

Hôm nay con xin đến cuối đầu nguyện sám hối những lỗi xưa .

Cuối xin Đức Thích Ca đem lòng Từ Bi mà xá tội cho con.

Đời con buồn thảm bởi bao mê lầm

Nhưng hôm nay lòng con đã thảnh thơi

Vì con biết quay về , thành tâm để qui y

Và con xin hứa : xa hết lỗi lầm ,

Bền tâm noi gương của Đức Thế Tôn

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com