Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Vui Ca Thành Đạo

Hoàng Cang


---o0o---

Hôm nay đoàn ta vang hát ca ngợi gương cao sáng Đức Thích Ca.

Đem muôn ánh Thiêng bao la gieo thắm tươi tin yêu biết bao nhà.

Ngày Thành Đạo hào quang chiếu soi ngàn hoa ngát hương. 

Non sông vang câu thanh bình và khắp nơi vui mừng. 

Đây chính ngày trần gian tiến trên đường giải thoát. 

Bên gốc Bồ Đề xanh nguyện vì bao chúng sanh.

Xua tan ngàn ma vương phá không sờn gan gió mưa nguyện thành công, mong đem trần gian đắm đuối trong ngàn đớn đau ra ngoài vòng mê.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com