Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Đêm Thành Đạo

Minh Minh


---o0o---

Đêm Thành Đạo em mừng vui, dâng muôn đoá hoa thơm hương nồng tươi.

Em reo cười nô đùa chơi

Dâng lên Thế Tôn ngàn muôn niềm vui

Đêm Thành Đạo em cười reo

Dâng muôn nén hươnh thơm hương Từ Bi

Em kính qùi Tâm thành ghi .

Theo gương Thế Tôn dẹp bao lầm mê

Cùng múa hát ca tưng bừng

Đoàn em như đóa sen tâm thành Từ Bi

Lòng hân hoan reo vang lừng

Mừng ngày Đức Thích Ca thành công tu trì

A! Hát vang lên . Ta đoá sen mềm

Nguyện theo muôn ánh sáng Đức Thế Tôn soi khắp nơi .

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com