Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Đón Mừng Ánh Đạo

Nguyên Đàm - Hữu Nghĩa


---o0o---

Ngày trần gian reo hát vang mừng Đản sanh

Từ muôn phương trong gió vương câu an lành.

Báo tin rằng Tất Đạt Đa Ngài Đản Sanh

Đức Giác Ngộ đem sáng tươi cho quần sanh

Vang tiếng kinh ca ngợi ngày tràn sắc hương

Niềm an vui Thích Ca bóng người cha lành

Và từ đây bốn phương tràn ngập hào quang

Tin hân hoan ta đón ánh sáng thiêng Đạo vàng

Vườn Tỳ Ni hương ngát bay ngoài trời mây

Mầm Từ Bi gieo giống thơm khắp muôn lòng

Đón tâm tình Đức Thế Tôn thương quần sanh

Ta hát mừng hôm thế gian ngập hào quang.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com