Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Thành Ca-tỳ-la

Hoàng Cang


---o0o---

Thành Ca Tỳ La sống yên vui đời Tịnh Vương

Người người vui sướng Thích Ca Ngài vừa ra đời

Muôn chim hót mừng lá hoa hương ngạt ngào

Muôn hào quang ngời rọi chiếu khắp non sông

Cây Vô Ưu đến nay chúng sinh luôn nhắc hoài

Nơi Lâm Tỳ Ni còn ghi bao ngày vui.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com