Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Sen Trắng

Phạm Hữu Bính và Nguyễn Hữu Quán


---o0o---

Kià xem đoá sen trắng thơm.

Nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn.

Hình dung Bổn Sư chúng ta,

Lòng Từ Bi Trí Giác vô cùng.

Đồng thề nguyện một dạ theo Phật.

Nguyện sửa mình ngày thêm tinh khiết

Đến bao giờ được đài sen ngát

Toả hương thơm Từ Bi tận cùng

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com