Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Trầm Hương Đốt

Bửu Bác


---o0o---

Trầm hương đốt xông ngát mười phương.

Nguyện nguyện kinh Đức Nghiêm từ vô lượng

Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con

Vận vận khói kết mây lành cúng dường

Đạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi

Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi

Đồng qui kinh quì dưới đài sen

Dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành

Đài quang minh vẫn huy hoàng trang nghiêm

Ơn mười phương đều ngự hào quang an lành

Nhìn Đạo uyển chuyển soi khắp cùng quần sanh

Phật Đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com