Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Xuất Gia

Hoàng Cang


---o0o---

Đêm đến đã lâu rồi, đã lâu rồi, Ngài hãy chọn đường đi, đường Từ Bi. Đêm nay trong hoàng cung Thích Ca Ngài lòng đã quyết . Nguyện vì bao chúng sanh đang khổ đau Ngài ra đi.

Thôi em ơi ! Ta thề lià ngôi báu tìm chân lý . Nguyện từ nay dấn thân trong cát bụi tìm đạo thiêng.

Ngoài nền trời sao sáng ngàn hương bay theo gió reo. Chào mừng Ngài ra đi theo tiếng gọi của Từ Bi.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com