Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Dòng A-nô-ma

Hoàng Cang


---o0o---

Dòng A Nô Ma sóng nhấp nhô bờ lau xanh.

Nhìn làn nước biếc Thích Ca Ngài lòng vững bền.

Thôi con hãy về để ta vui ánh vàng.

Ta đã quyết tìm đạo sáng cứu chúng sinh.

A Nô Ma vẫn còn nhớ ghi gương sáng ngời.

Chúng ta giờ đây nguyện theo Đức Từ Bi.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com