Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Đêm Xuất Gia

Minh Kim


---o0o---

Ngài ra đi v́ chúng sanh. Ra đi từ ly vợ hiền con yêu dấu . Ra đi biệt cách ngai vàng cùng bóng cha .

Ngài ra đi một đêm thâu. Ra đi nguyện đem cho đời bao vui sướng. Ra đi giải thoát luân hồi cho chúng sanh.

Ngài ra đi trong một bóng đêm muôn người triền miên. Vợ con yêu đang đắm say mơ huyền êm đềm . Ngần ngại chi nhân thế bao mê lầm sầu đau. Nhịp câu vang Ngài đă đi theo hướng Đạo mầu.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com