Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Ánh Đạo Vàng

Hằng Vang

---o0o---

Từ ngàn xưa vương thành Ca Tỳ La Vệ, Tất Đạt Đa Thái tử con vua Tịnh Phạn . Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm. Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi .

Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La Vệ, Tất Đạt Đa quyết chí xuất gia tầm Đạo. Lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoát mình chiếc áo nâu sòng.

Rừng núi ca vang muôn tia hào quang chiếu sáng bóng Ngài . Chim vui chào đón mười phương thành tâm kính lạy Bổn Sư. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại. Đức Từ Bi Ngài gieo ánh sáng Đạo Vàng.

Đời dương thế si mê tham giận lầm lỗi. Con cúi xin ơn Ngài cứu độ chúng sanh.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com