Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Dâng Hoa

Vô Danh - Trúc Linh


---o0o---

Con lên chùa dâng hoa. Con cúng dường chư Phật. Ḷng thành con tưởng nhớ . Đến bao ngày đă qua. Một hồi chuông vừa gióng t́nh cờ ḷng con chợt thấy. Cuộc đời buồn đau chồng chất trong ḷng người. Nguyện cầu cho nơi nơi yên vui khắp chốn ánh sáng Đức Thích Ca nhiệm mầu soi thế gian. 

Con lên chùa dâng hoa . Con cúng dường chư Phật . Rồi ḷng con thanh thoát . Bởi phép mầu thiêng liêng. Ngàn hào quang rọi sáng ḷng trần c̣n mê mờ quá. T́nh đời sầu đau sẽ đến trong muôn loài. Lạy Ngài cho con xin qui y sám hối những lỗi trót gây ra dọn ḷng dâng đoá hoa.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com