Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

  

Phật Giáo Việt Nam

Lê Cao Phan

---o0o---

Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay, một ḷng chúng ta tiến lên v́ Đạo thiêng.  Nào cùng vui trong Ánh Đạo Vàng rạng ngời bốn phương vang ca đón chào Phật Giáo Việt Nam.

Đk: Noi tấm gương Ngài Thích Ca giải thoát chúng sanh. Chúng ta dốc ḷng nguyện cùng gieo rắc quanh ḿnh. Bao mối vui lành tràn lan ḷng tan đau đớn. Chắp tay ta cùng dưới Đài sen thắm kết đoàn.

Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay, nào cùng nắm tay kết lên một Đài sen.Cùng làm sao cho Đoá Sen ngời đời đời ngát hương muôn phương thấm nhuần Phật Giáo Việt Nam.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com