******Trang tiếng Việt  ******Thư Mục Tổng Quát ******Trang tiếng Anh ******

 

 

 

 

Tuyển tập các bài luận văn tốt nghiệp

 

 

 

Ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống người Việt. Thích Nguyên Tạng

Ảnh hưởng giáo lý nhân quả trong đời sống văn hóa dân tộc - Thích Nhuận Ân

Ảnh hưởng của Phật giáo trong nền văn hoá đại thời Trần. Thích Tâm Khanh

Ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống văn hóa vùng Quảng Nam - Thích Nữ Chúc Kim

Bản chất & Bản sắc của Ðạo Phật Ðàng Trong trong Văn minh Việt Nam. Thích Nữ Huyền Tâm 

Bảy yếu tố để Tăng đoàn hưng thịnh. Thích Nữ Liên Hoa

Bồ tát Quan thế Âm trong văn hóa Việt Nam - Thích Nữ Tâm Tú

Cái đẹp của Phật giáo trong thời Lý Trần. Thích Nữ Hạnh Thuận

Chánh niệm ngọn đèn thắp sáng hiệu hữu.Thích Tâm Tịnh

Chùa Thập Tháp & Sự truyền bá Phật giáo phái Lâm Tế vào Ðàng Trong. Thích Như Hoằng

Con người là chủ nhân của nghiệp và thừa tự của nghiệp - Thích Minh Tâm

Cuộc đời qua lăng kính Phật giáo - Thích Nữ Ngọc Chi

Dục lạc và phương pháp đoạn trừ Thích nữ Quảng lộc

Đánh giá của các nhà sử học về Trần Thái Tông - Thích Nữ Như Tâm

Ðại cương Kim Cang Tư Tưởng Luận. Thích Ðồng Trí

Ðạo đức Phật giáo qua Kinh Tạng Nikaya. Thích Ðức Hoàng

Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam. Thích Nữ Liên Hòa

Giá trị triết học tôn giáo trong truyện kiều. Thích Nữ Huệ Nguyệt
Giải thích nghĩa Không trong phẩm quán Bổn Tế của Trung luận. Thích Ðức Nghiệp

Giáo lý khổ diệt thánh đế và niềm an trú hạnh phúc của con người - TN.Quảng Quý

Giáo dục Phật giáo qua Thanh tịnh đạo luận - Thích nữ Thuần Chánh

Giới nguồn sinh lực của Tăng già. Thích Nữ Viên Tịnh

Giới định tuệ trong hệ thống giáo dục Phật giáo- Thích Nguyên Hùng

Giới luật là yếu tố cơ bản của người xuất gia - Thích Nữ Như Luật

Giới luật là nền tảng của nhân sinh Thích Nữ Thánh Thanh

Hạnh phổ hiền khuyến pháp trong kinh Pháp hoa - Thích Nữ Liên Hiệp

Học thuyết duy tâm qua lăng kính  Kinh Lăng già - Thích An Định

Hoằng pháp vùng sâu vùng xa. Thích Tâm Hoa

Khảo luận tình hình giáo dục Phật giáo thời hiện đại. Thích Minh Thọ

Khái quát tìm hiểu mật tông qua chú đại bi - Thích Nữ Huệ Trung

Lòng Từ bi trong cuộc sống Thích Thông nhã

Mối quan hệ thầy và trò trong Phật giáo - Thích Nữ Đồng Quảng

Một số hư từ trong tiếng hán. Thích Giác Nhường

Nghĩ về năm đức của người xuất gia. Thích Nữ Lệ Thành

Nguyên lý giáo dục của Ðạo Phật. Thích Thông Ðạt

Nhân Sanh Quan Phật Giáo. Thích Nữ Như Ngọc.

Nhân sinh quan và thế giới quan theo cách nhìn của Duy thức học - Thích Đức Phước

Ngã chấp nguyên nhân của đau khổ Thích Hạnh Lưu

Ngũ Uẩn theo Quan điểm Sinh lý học và Duy thức học. Thích Nữ Huệ Liên

Ngũ Uẩn theo Tư tưởng Kinh Bát Nhã. Thích Chơn Phát

Nghiên cứu quá trình thành lập và phát triển của Tôn Thiên Thai và Tôn Hoa Nghiêm Phật giáo Trung Quốc. Thích Nữ Thông Nhàn

Nghiên cứu sự hình thành và phát triển Thiên Thai tông ở Trung quốc. Thích Hạnh Ðức

Nghiệp là một định luật luân lý đạo đức. Thích Nữ Diệu Minh

Nhìn lại con đường Giáo dục. Thích Thanh Chương

Những tư tưởng khác biệt giữa Ấn độ giáo và Phật giáo - Thích Lệ Duyên

Những Ảnh hưởng của Phật giáo trong xã hội Việt Nam dưới thời Lý. Thích Giác Hiệp

Những điểm tương đồng dị biệt giữa Phật giáo Ðại thừa & Lão giáo. Thích Ðồng Ân

Nội dung và ý nghĩa phẩm Nhập pháp giới trong kinh Pháp hoa - TN.Tâm Thảo

Phát Bồ đề tâm theo tinh thần kinh Hoa Nghiêm - Thích Phước Trí

Phật giáo và tín ngưỡng ở đồng bằng sông Cửu Long - Thích Nữ Diệu Tâm

Phật giáo Việt Nam sinh hoạt thời mới vào. Thích Chơn Tâm

Phật giáo hoa tông xưa và nay. Thích Truyền Cường

Phương pháp hành trì tứ chánh cần của người con Phật - Thích Nữ Liên Lương

Suối nguồn thực tại của người xuất gia Thích Nhuận Tường

Tại sao Phật giáo Lý Trần hưng thịnh. Thích Hạnh Đạo

Tam pháp ấn giáo lý đặc trung trong đạo Phật - Thích Lệ Định

Tầm quan trọng của Tam vô lậu học - Thích Nữ Như Hiền

Tầm Quan Trọng của Giới Luật trong Hệ thống Giáo lý Phật giáo. Thích Nữ Chơn Toàn 

Thể tài ngôn ngữ trong kinh tạng Phật giáo - Thích nữ Thánh Tâm

Thiền định con đường hướng đến bình an và trí tuệ - Thích Nữ Huệ Thiện

Tìm hiểu về học thuyết Nghiệp trong Phật giáo. Thích Phong Nhã

Tìm hiểu con người hòa bình của Đức Phật.  Thích nữ An Hạnh

Tìm hiểu tác phẩm "tìm hiểu sự thanh tịnh nội tâm chính mình" - Thích Trung Hòa

Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của thiền phái Lâm tế Chúc Thánh tại Quảng Nam. Thích Giải Nghiêm

Tìm hiểu các mối quan hệ gia đình xã hội qua kinh Giáo thọ thi ca la việt - T. Chúc Thanh

Tinh thần lễ bái trong đạo Phật  Thích Giới Minh

Tinh thần Phật giáo. Lý Trần Thích Hạnh Kiên

Tinh thần nhân bản qua kinh "Phổ thuyết tứ sơn" của vua Trần Nhân Tông. Thích Nguyên Nhẫn

Tinh thần đạo Phật trong văn hóa dân gian - Thích Nữ Diệu Liên

Tinh thần nhập thế của các vị  thiền sư thời Lý -Trần, Thích Vữ Nguyên Hiếu

Tinh thần nhập thế trong tư tưởng Thiền của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thích Nữ Ngộ Bổn

Tinh Thần Dân Chủ trong Giáo lý Ðức Phật. Thích Nữ Diệu Thuận

Tính giáo dục qua những ảnh dụ trong kinh Pháp hoa - Thích Hạnh Chơn

Tiến trình Tu Chứng theo Duy Thức học. Thích Hải Tín

Tiếp nối Tinh Thần "Tùy Duyên Bất Biến" của thế hệ trẻ Tăng – Ni ngày nay.

Thích Quang Thạnh

Truyện Kiều Qua Cái Nhìn Phật Tâm. Thích Nữ Huệ Thành

Truyện kiều qua cái nhìn Phật học. Thích Đồng Trực

Tuệ Trung Thượng Sĩ với Giáo lý Ðại thừa Phật giáo. Thích Nữ Bảo Châu

Tư tưởng Phật giáo trong văn học thành văn Việt Nam. Thích Tâm Pháp

Tư tưởng Phật tại tâm của vua Trần Thái Tông - Thích Chúc Minh

Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo. Thích Nữ Hương Nhũ

Vài nét về Phật giáo đời Trần Thích nữ Nghiêm Liên

Vô ngã tiến trình giải thoát của hành giả học Phật - Thích nữ Nhuận Thành

Ý nghĩa pháp phương tiện trong kinh Pháp hoa - Thích Giác Chí

Ý nghĩa đạo đức và lòng từ của Phật giáo trong đời sống hiện đại  Thích Nhuận Đức

Ý nghĩa độc đạo trong thiền quán tứ niệm xứ - Thích nữ Hữu Liên 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-1-2006

 ******Trang tiếng Việt  ******Thư Mục Tổng Quát ******Trang tiếng Anh ******

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544