Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Luận


 

 

 

 

A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ LUẬN (Q.5)

  毘  達  磨  俱  舍

(Abhidharma kośabhāsyam,

trans. by Thích Phước Viên).

 

Nguyên tác:  Thế Thân

Hán dịch:  Huyền Trang

 

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 2-2007


Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về Thư Mục Luận

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au

Ghi rõ nguồn "Trang nhà Quảng Đức" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.