Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

 

VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC 

 

 

TUỆ SỸ 

THẮNG MAN GIẢNG LUẬN

Śrīmālā-siṃhanāda-sūtra-vyākhyā

BAN TU THƯ PHẬT HỌC

PL. 2544

 

MỤC LỤC

 

 

 

Công bố với sự chấp thuận của tác giả - Authorized version

colorbar.gif (4491 bytes)

Chân thành cảm ơn Ðạo Hữu Chân Nguyên đã gởi tặng phiên bản điện tử Unicode này
(Thích Nguyên Tạng, 01-05-2001)

Cập nhật ngày:01-05-2001


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Tủ sách Phật học

Đầu trang