Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Kinh Điển


 

 

 

Ấn tống kinh điển

Trang này được thành lập nhằm mục đích cung cấp thông tin về việc ấn tống kinh điển để bất cứ ai quan tâm cũng đều có thể góp sức vào công việc hoằng truyền Chánh pháp.

Chúng tôi hoan nghênh mọi hình thức góp sức phổ biến rộng rãi thông tin trên trang này, nhưng xin nêu rõ xuất xứ và không tùy tiện thêm bớt.

Ấn tống kinh Đại Bát Niết-bàn

Trong chương trình này của chúng tôi, quý vị chỉ cần dành ra 50 USD là có thể ấn tống được trọn một bộ kinh này, gồm 7 tập, bìa cứng gáy cong, giấy trắng tốt, tên kinh mạ nhủ vàng. Khi phát tâm ấn tống như vậy, quý vị có thể tùy chọn: thỉnh về nhà để tu học, hành trì, hoặc gửi ấn tống đến các chùa, thiền viện, trường Phật học. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để quý vị thực hiện được tâm nguyện của mình theo cách tốt nhất.

Mỗi người khi tham gia ấn tống kinh này theo cách nói trên là đã góp phần vào việc lưu truyền và giữ gìn Kinh điển Đại thừa cho thế hệ tương lai. Việc làm này là công đức vô lượng, vì Đức Phật có dạy: "Pháp thí là cao cả nhất trong mọi hình thức bố thí." (Xem Tâm thư kêu gọi.)

Tham gia như thế nào?

  • Chỉ cần gửi email đăng ký với chúng tôi: nguyenminh@rongmotamhon.net. Sau khi nhận được yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ thu xếp mọi điều kiện thuận lợi nhất để chuyển kinh đến cho quý vị. Quý vị chỉ phải giao tiền vào lúc nhận kinh.
  • Nếu quý vị phát tâm ấn tống, chỉ cần cho chúng tôi biết nơi quý vị muốn ấn tống chúng tôi sẽ chuyển kinh đến đó và báo rõ phương danh quý vị với người nhận kinh.
  • Mọi thông tin liên quan sẽ thường xuyên được cập nhật trên trang này. Nếu quý vị còn có bất cứ thắc mắc nào, xin viết thư ngay cho chúng tôi.

(xem tiếp)
 

 

---o0o---
Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 01-03-2009

 

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Kinh Điển 2  - 1

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544