Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo và Khoa Học


...... ...

.

 

Video

Mind and Life. His Holiness Dalai Lama

Sách:
 

Báo cáo của nhà Khoa Học nghiên cứu Kinh Phật. Uông Trí Biểu. Đồ Nam dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Có thế giới khác không? Đòan Văn Thông

Đạo của vật lý. Fritjof Capra. Nguyễn Tường Bách dịch

Đạo Phật siêu khoa học . Minh Giác Nguyễn Học Tài

Khoa học và sự tái sinh theo nhà Phật. Nguyễn Điều
Lễ Phật và Y học (lược trích).Ðạo Chứng Pháp Sư biên thuật.đệ tử Như Hòa dịch

Lược sử thời gian. Stephen Hawking. Cao Chi Phạm Văn Thiều dịch

Mật mã Da Vinci. Dan Brown .Dịch giả: Đỗ Thu Hà. Hiệu đính: Dương Tường
Nhìn Phật giáo qua Khoa học. Tác giả: Uông Trí Biểu; Dịch giả: Thích Tuệ Đăng

Phật Giáo, nền tảng của Khoa học HT.Payutto.  Thích Tâm Quang dịch
Phật giáo và khoa học . Buddhadasa P. Kirthisinghe. Trần Như Mai dịch
Phân tâm học nhập môn.  Sigmund Freud . Nguyễn Xuân Hiến dịch

Tâm Linh và Khoa Học Trong Phật Pháp . HT Thích Duy Lực

Thuyết tương đối cho mọi người.  Martin Gardner.  Đàm Xuân Tảo dịch

Vũ Trụ Quan Thế Kỷ 21 . HT Thích Duy Lực

Xin Cứu Ðộ Mẹ Ðất (Sách) Thích Trí Siêu 
Vũ trụ trong một nguyên tử. Làng Đậu Võ Quang Nhân dịch

 


Pháp luận :
 

Con người có mắt thứ ba?

Những di hài bất tử.

Vũ trụ học Phật giáo. Rev. Tri Ratna Priya Karuna. Dịch Việt : Mỹ Thanh 
Darwin và thuyết Tiến hóa   Trần Chung Ngọc
Ðạo Ðức Phật Giáo và Kỹ Thuật Tạo Sinh (Cloning) Quán Như

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Freud và Phật giáo- Sự tương đồng đến kinh ngạc. Hồ Trung Tú

Gặp gỡ giữa khoa học và Phật Giáo . Phan Tấn Hùng

Mỗi người trong chúng ta là một vị y sĩ.  Mỹ Thanh dịch Việt

Nước phản ảnh tâm thức chúng ta.  Mỹ Thanh dịch Việt

 Phật giáo và cuộc cách mạng khoa học.  Trần Chung Ngọc

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo & y học . Dương Quốc An - Công Sĩ

Những đặc tính khoa học trong Phật giáo. Trần Chung Ngọc
Phật giáo và khuôn mẫu toàn ký trong khoa học. Trần Chung Ngọc
Phật giáo và một số thành tựu của khoa học. Thích Chiếu Sáng

Trí tuệ của tế bào. Bruce Lipton 

Tương lai của PG trên Internet. Ven. Pannyavaro. Thích Nguyên Tạng dịch

Sản sinh vô tính và Đạo Phật. Nguyễn Tường Bách

Xá lợi - Một bí ẩn chưa được khám phá
Vũ trụ không phải do Thượng Đế sáng tạo. Đào Văn Bình dịch
 

 

---o0o---

Cập nhật ngày: 01-1-2010
 

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục lục tổng quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544