Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Kinh Sách
dành cho độc giả Ipad


 

 

 

 

 

Kinh Điển:

 

Giới thiệu công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh.Trí Siêu - Tuệ Sỹ

Kinh Dược Sư. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng

Duy Ma Cật Trực Chỉ Đề Cương. HT Thích Từ Thông

Duy Thức Học Yếu Luận. HT Thích Từ Thông

Kinh Kim Cang Bát Nhã. HT Thích Từ Thông

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. HT Thích Từ Thông

Kinh Bát Nhã Trực Chỉ Đề Cương. HT Thích Từ Thông

Đại Bát Niết Bàn Trực Chỉ Đề Cương. HT Thích Từ Thông

Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Đề Cương. HT Thích Từ Thông

Kinh Tứ Thập Nhị Chương. HT Thích Tâm Châu dịch
Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương. HT Thích Từ Thông
Kinh 42 chương. Thích Vĩnh Hóa dịch (English verion)

Kinh Di Giáo. Thích Vĩnh Hóa dịch (English verion)

Kinh Dược Sư. Thích Vĩnh Hóa dịch (English verion)
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch & chú giải
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đoàn Trung Còn dịch
Kinh Pháp Bảo Đàn. Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch & chú giải
Kinh Duy Ma Cật. Đoàn Trung Còn dịch
Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi. HT Thích Huyền Tôn dịch

Kinh Bi Hoa. Nguyễn Minh Tiến dịch
Kinh về Lòng Nhân Ái. Hoang Phong dịch

Kinh Pháp Cú (Việt-Anh) Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Bốn Kinh của Phật Tổ. Thích Huyền Vi dịch
Kinh Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh (minh họa hình ảnh). Huyền Thanh dịch

 

Kinh Pháp Hoa:
 

Kinh Hoa Sen Chánh Pháp. HT Thích Trí Quang dịch

Kinh Pháp Hoa giảng giải. HT Thích Thanh Từ

Lược giải Kinh  Pháp Hoa HT. Thích Trí Quảng

Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương. HT. Thích Từ Thông
Đề Cương Kinh  Pháp Hoa. Thiền Sư Minh Chánh. HT Nhật Quang dịch

Kinh  Pháp Hoa Huyền Tán. Đại Sư Khuy Cơ. HT. Thích Chân Thường dịch

Sen nở Phương Trời Ngoại (giảng về Kinh Pháp Hoa). Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia . Huyền Thanh dịch
Một diễn dịch mới về Kinh Pháp Hoa: tập 01 - tập 02. Nikkyo Niwano. Trần Tuấn Mẫn dịch

Sớ giải Kinh Điển:
Những vấn đề cốt lõi Kinh A Hàm. Thích Hạnh Bình
Đường Xưa Mây Trắng. TS. Thích Nhất Hạnh
Những vết chân voi. Christian Maes. Hoang Phong
dịch

 

Luật:
 

Bước tới thảnh thơi. HT Thích Thích Nhất Hạnh

 


Luận:
 

Phật Học Tinh Yếu 01. HT Thích Thiền Tâm

Phật Học Tinh Yếu 02. HT Thích Thiền Tâm

Phật Học Tinh Yếu 03. HT Thích Thiền Tâm

Huyền Thoại Duy Ma Cật. Tuệ Sỹ
Thắng Man Giảng Luận. Tuệ Sỹ

Tìm hiểu về Vô Biểu Nghiệp qua Câu Xá Luận. Thích Nhuận Thịnh

Duy Thức Tam Thập Tụng. Bồ Tát Thế Thân. Thích Thuyền Ấn dịch

Quy Nguyên Trực Chỉ. Đại Sư Tông Bổn. Nguyễn Minh Tiến dịch

Quy Nguyên Trực Chỉ. Đại Sư Tông Bổn. HT Thích Như Điển giảng mp3
Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 01). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch
Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 02). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch

Thức Biến Hiện (sách). Thích Phổ Huân

 

 

Đức Phật:

Sự tích Đức Phật. Minh Thiện - Diệu Xuân

Nghệ thuật biểu thị nhân dạng Đức Phật. Hoang Phong
Tìm hiểu hình ảnh Đức Phật. Fabrice Midal. Hoang Phong dịch

Trên Đường Hoằng Pháp Của Phật Tổ Gotama. Trùng Quang Nguyễn Văn Hiểu
Giáo huấn của Đức Phật. Fabrice Midal. (Hoang Phong chuyển ngữ)

 

Bồ Tát:

88 Thân Quán Thế Âm Theo Đại Bi Thần Chú


Thập Đại Đệ Tử:

Cuộc Đời Thánh Tăng Ananda. Hell Hecker. Nguyễn Điều dịch

Tôn Giả A Nan (truyện thơ). Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Tôn Giả Phú Lâu Na (truyện thơ). Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Tôn Giả La Hầu La (truyện thơ). Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 

Chư Tổ Sư:

33 vị Tổ Sư Ấn Độ-Trung Hoa. HT Thích Thanh từ


Bồ Tát Hạnh:
Luận Đại Trượng Phu. HT Thích Trí Quang dịch

 

Thiền Tông:

Trình Tự Tu Thiền. Đại Sư Kamalashila. Hồng Như dịch

Lục Tổ Đại Sư, con người & huyền thoại Nguyễn Minh Tiến
Thiếu Thất Lục Môn. Nguyễn Minh Tiến dịch

Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 01). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch
Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 02). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch
 

Tịnh Độ Tông:

Liên Trì Cảnh Sách. Thích Quảng Ánh dịch
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Pháp Sư Đạo Chứng. Thích Minh Quang dịch

Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp. Thích Minh Tuệ

 

Mật Tông:

Lamrim Đại Luận Toát Yếu. Hồng Như dịch

Hãy mở tâm bao la như đại dương. Võ Huệ Nguyên dịch

Tuyển Tập Rimé I. Nhiều tác giả & nhiều dịch giả

Ba Điểm Tinh Yếu của đường tu giác ngộ. Ribur Ringpoche. Hồng Như dịch

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma:

Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu về vấn đề tái sinh của mình. Konchog Jimpa Lhamo dịch

Sức Mạnh của Lòng Từ. Thích Nguyên Tạng dịch
Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu về vấn đề tái sinh của mình
Oprah phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma
 

 

Phật Học Cơ Bản:
 

Cẩm nang của người Phật tử (tập 01) Khải Thiên

Cẩm nang của người Phật tử (tập 02) Khải Thiên
Cẩm nang của người Phật tử (tập 03) Khải Thiên

Chuyện Phật Đời Xưa. Đoàn Trung Còn. Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
Các Tông Phái Đạo Phật. Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch & chú giải
Du lịch xứ Phật. Đoàn Trung Còn
Đạo lý nhà Phật. Đoàn Trung Còn
Lối về sen nở. Thích Phước Sơn
Quyển sách cho nhân loại.
Buddhadasa Bhikkhu. Hoang Phong dịch

Tam Bảo Văn Chương.  Đoàn Trung Còn
Thể cách tri nhận chân tâm. Phổ Nguyệt
Triết lý nhà Phật.  Đoàn Trung Còn
Truyện Phật Thích Ca.  Đoàn Trung Còn
Văn Minh Nhà Phật. Đoàn Trung Còn

 Phật Học Khái Luận. Thích Chiêu Tuệ. Thích Phúc Tuệ. Thích Thanh Ninh dịch
 

Nếp Sống Đạo:

Cầu an có an không ? Hồng Quang
Tuyển tập Phật Pháp 01. Achema. Diệu Ngọc Kim Morris dịch
Tuyển tập Phật Pháp 02. Achema. Diệu Ngọc Kim Morris dịch
Làm thế nào để đạt được sự Giải Thoát ? Christian Maes. Hoang Phong dịch

 

Văn Học Phật Giáo:

 

Văn Học Phật Giáo VN Hải Ngoại (2 tập) Nhiều Tác Giả

 

Triết Học Phật Giáo:

Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo. Tuệ Sỹ

Tánh Khởi  và Duyên Khởi.  Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhận Thức và Không Tánh.  Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Quả Đồng Thời. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Triết Lý Nhà Phật.  Đoàn Trung Còn
Các Tông Phái Đạo Phật. Đoàn Trung Còn
Tâm và ta. Thích Trí Siêu

 

Thơ Ca:

Đường Về Minh Triết. Tuệ Thiền Lê Bá Bôn

Rabindranath Tagore, nhà thơ vĩ đại của Đạo Phật. Nguyễn Phúc Bửu Tập

 

 

Nghiên Cứu:


 A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?. Nguyễn Cung Thông
Tản mạn về từ Hán-Việt (kỳ 01) Nguyễn Cung Thông

Tản mạn về từ Hán-Việt (kỳ 02) Nguyễn Cung Thông
Ta nói tiếng Việt mà không biết. Nguyễn Cung Thông

 Đông Phương Huyền Bí. Nguyễn Hữu Kiệt dịch. Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

 Những chuyện nhân quả. Đạo Quang dịch. Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

 Những Nét Văn Hóa của Đạo Phật. Thích Phụng Sơn. Nguyễn Minh Tiến hiệu đính


Nhân vật:
Thiền sư Thích Nhất Hạnh được tạc tượng tại Oakland, California, Hoa Kỳ
Ba câu chuyện về triết lý sống của Steve Jobs.   Khai Thien
Three Stories about Steve Jobs’ Life PhilosophyKhai Thien
Steve Jobs, người sáng lập Apple Computer, là một Phật tử. 

Hòa Thượng Thích Trí Quang và Một Chặng Đường ..... Huỳnh Kim Quang
 

Gia Đình Phật Tử:
Ý nghĩa bài ca chính thức. Bạch Liên

Nghi Thức Tụng Niệm GĐPT Bảo Quang. Diệu Nghiêm sưu tập
Phật Pháp Ngành Oanh Vũ (song ngữ Anh-Việt) Diệu Nghiêm sưu tập

Phật Pháp Ngành Thiếu (song ngữ Anh-Việt) Diệu Nghiêm sưu tập

Phật Pháp cho trẻ em. Ngô Tằng Giao chuyễn ngữ

Chúng Tôi Học Kinh. (sách) Tâm Minh Vương Thúy Nga
Phật Pháp với tuổi trẻ (sách) Tâm Minh Vương Thúy Nga
52 Câu Chuyện Dưới Cờ. Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi

Trại sinh Huyền Trang học & làm theo hạnh của Pháp Sư Huyền Trang.Thích Hạnh Tuấn

Phật Pháp dành cho thiếu nhi:

Phật Pháp dành cho thiếu nhi 01. Hoàng Phước Đại dịch
Phật Pháp dành cho thiếu nhi 02. Hoàng Phước Đại dịch


Ăn Chay & Sức Khỏe:

Thói quen làm hại não và thức ăn gây ung thư

 

Chết & Tái Sinh:
 

Sống & Chết. Thích Như Điển

Chết & Tái Sinh. Thích Nguyên Tạng soạn dịch

Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ. Tulku Thondup.T Như Điển, T Nguyên Tạng

Phải hiểu khái niệm về sự "tái sinh" trong Phật Giáo như thế nào. Hoang Phong dịch 

 

Phật Giáo và Thời Đại:
Đào tạo Giáo Thọ Sư tại Mỹ. Thích Trí Hoằng
Chiến tranh & hoà bình theo quan điểm của PG. Peter Harvey. Đỗ kim Thêm dịch

Người Phật tử ngày nay trong thế giới Tây Phương. Fabrice Midal. Hoang Phong dịch

 

Lịch Sử Phật Giáo:

Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ. Pháp Sư Thánh Nghiêm. Thích Tâm Trí dịch

Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ. Will Durant. Nguyễn Hiến Lê dịch

Lược Sử Phật Giáo. Nguyễn Minh Tiến dịch
 

Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam:
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam. Thích Thiện Hoa
Việt Nam Phật Giáo Sử Lược. Thích Mật Thể

 

Châm Ngôn Cuộc Sống:

 

Lời hay ý đẹp 1
Lời hay ý đẹp 2


Lịch Sử Việt Nam:

An Nam Chí Lược. Lê Tắc
Đại Việt Sử Lược. Khuyết Danh
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lê Văn Hưu...
Đại Việt Thông Sử. Lê Quý Đôn
Hoàng Lê Nhất Thống Chí . Ngô Gia Văn Phái
Khâm Định Sử Việt Thông Giám Cương Mục . Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Lam Sơn Thực Lục . Nguyễn Trải
Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu . Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Thuyền Uyển Tập Anh . Kim Sơn - Lê Mạnh Thát
Việt Điền U Linh Tập. Lý Tế Xuyên
Việt Sử Tiêu Án . Ngô Thời Sỹ

 

Tài liệu khác:

Tâm Xuân (Tập San Pháp Uyển 3)
Báo Chánh Pháp (số 01 - California)
Xuân như ngày ấy. Thích Thái Hòa
Ngôi Chùa Việt Nam cổ nhất trên nước Pháp

Con người 'sẽ phải sống trên sao Hỏa'. Stephen Hawking. Minh Long

 

 


 

Trang nhà Quảng Đức thành tâm tưởng niệm Đạo hữu Steve Jobs, người sáng lập Apple Computer, một người Phật tử đã cống hiến nhiều phát minh hàng đầu của thế kỷ như i-pod, i-phone, i-pad, đã qua đời ngày 5-10-2011 ở tuổi 56. Nguyện cầu hương linh Steve Jobs sớm tái sinh vào cảnh giới an lành.
 (xem tiếp)

 

 

 

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544