Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477  ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431 Fax 07-33729988 
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com


___________________________________________________________________


 

Phật Giáo Úc Châu

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

Phật sự, hoạt động tương dung điều phối nhịp nhàng

Hành trình 12 năm đã 4 kỳ Đại Hội

Đại Hội 1 hội tụ tại Sydney – Pháp Bảo

Đại Hội 2 diễn ra tại Pháp Quang – Brisbane

Đại Hội 3 Phổ Quang – Tây Úc chưa quên

Đại Hội 4 Pháp Hoa – Nam Úc đạo tình thắm thiết

Thuyền Giáo Hội cùng năm châu bốn biển

Vượt trùng khơi chống đỡ mọi ba đào

Vì Đạo pháp không quản ngại gian lao

Vì Quê hương quyết không màng khổ lụy

Đạo vì Đời thắm tô chân thiện mỹ

Đời vì Đạo mang năng lực hộ trì

“Từ năng dữ” cứ như thế mà đi

“Bi năng dữ” bát phong xô bất động

Hàng xuất gia vững tay chèo tay chống

Hàng tại gia góp tay tựa tay nương

Trên, đền ơn Thầy Tổ, Phật Pháp vương

Dưới, cứu khổ những Tam đồ uế trược

Và còn kia, nào Quê hương Đất nước

Nào Dân tộc mang hệ lụy lênh đênh

Ngoại “ách”, nội “tai” ập phủ chông chênh

Non sông Việt lao linh đầy nguy biến

Bỗng nhớ câu hùm thiêng còn vang tiếng

“Trước khi làm Thầy Tu, tôi là Người Việt Nam”

Một câu thôi hơn son sắt chạm vàng

Quyết đi tới và không hề thối chuyển

Phật Giáo Úc Châu cùng nhau hòa quyện

Không những 10 năm, 20 năm, 30 năm

Mà đã đồng cam đến những mấy mươi năm

Và cọng khổ dung thừa theo lịch sử

Khi mang dòng Thích Tử

Đã biết phải làm gì

Là người Việt Nam nữa

Há điên đảo luận suy

Đội trời đạp đất trong đời

Đường đường chánh chánh một lời mà thôi

Dù cho núi ngã nghiêng đồi

Phong sương tuế nguyệt lở bồi phù sa

Dù cho bất nhẫn ta bà

Thế thời thời thế bóng tà tà dương

Ta mang cam lộ pháp vương

Ta mang Đạo pháp Quê hương bên mình

Chắc hơn “như cột đóng đinh” 

Sá gì tình tội tội tình nhiêu khê

Vững hơn kết ước nguyện thề

Sá gì nào nễ não nề can qua

Úc Châu Phật Giáo một nhà

Nhìn đi mới biết mặn mà Úc Châu !!!

 

Viết cho Phật Giáo Úc Châu và Đại Hội kỳ 4

tại Pháp Hoa Nam Úc

Thích Nhật Tân

 

 


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang