Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477  ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431 Fax 07-33729988 
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com


 

 

 

  

CHÚC MỪNG
PHẬT GIÁO ÚC CHÂU

 

Đổi thay vận nước điêu linh
Đoàn người con Phật tung mình muôn phương
Nơi này Úc quốc thân thương
Tăng, Ni, Phật tử tựa nương kiếp này
Thăng trầm vất vả chua cay
Từng nơi, từng chỗ dựng xây Chùa chiền
Bao năm lắm nỗi ưu phiền
Giờ đây Phật giáo như kiềng ba chân
Một chân Giáo Hội ân cần
Chân hai Tăng lữ tương lân lục hòa
Chân ba Phật tử thiết tha
Tìm cầu học hỏi Thích Ca Đạo mầu
Nhờ ơn Giáo Hội hiểu sâu
Tu học Phật pháp yêu cầu lập ra
Chư Tăng chẳng ngại đường xa
Cùng nhau qui tụ để mà giảng Kinh
Lời kinh Phật dạy uy linh
Nghe lời giảng dạy tâm tình đổi thay
Tâm Từ thiện pháp hiển bày
Thầy trò hợp sức đó đây giúp đời
Thiên tai đầy dẫy khắp nơi
Ít nhiều chia sớt giúp vơi khổ sầu
Nhìn đời lắm cảnh khổ đau
Chạnh lòng nhìn lại mau mau tu trì
Phật pháp bất khả tư nghì
Khai thông, diễn giải Tăng Ni ân cần
Ngày xưa công Phật vô ngần
Ngày nay công khó dành phần Tăng Ni
Chúng con Phật tử ngu si
Tâm thành kính ngưỡng tâm Bi quý Ngài
Cầu xin ngày tháng còn dài
Chư Phật gia hộ quý Ngài khinh an
Đường xa nếu có gian nan
Phật từ gia hộ vượt ngang dễ dàng
Giáo Hội luôn mãi vững vàng
Xiển dương Phật pháp âm vang muôn đời.

Melbourne, 20-3-2011
Đệ tử Thanh Phi


(cùng một tác giả)

 

 

 

 

***

 


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

                                       Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang