Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

PHẬT HỌC CƠ BẢN


...... ... .

 

 

NHỮNG BÀI VIẾT NGẮN

 

 

 

A-Nan, vị thị giả tận tụy của Đức Phật. Thích Tâm Hải

Anagarika Dharmapala, A Dục Vương của Tích Lan. HT Thích Trí Chơn
Angulimala - Một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ. Thích Nguyên Tạng

Ánh Đuốc Phật Đà Đại Đức Puriso Tỳ kheo Giác Nguyên dịch.
Ảnh hưởng của PG đối với nhân loại.
Nyanatiloka Maha Thera. HT Thích Trí Chơn dịch

Ánh sáng Đạo Pháp. Lama Yeshe. Vô Huệ Nguyên dịch
 

Ba công dụng của đạo Phật. Minh Chi

Ba bài pháp về thiền quán. M.Sayadaw - Bình Ansơn dịch.

Ba nơi nương tựa Bình Ansơn dịch. 

Bàn về Phật lịch. Nguyễn Công Lý

Bài học thành đạo. Tâm Minh
Bảy phương pháp đi đến giác ngộ. Thích Thiện Bảo
Biển hát lời Kinh . Nhật Chiêu
Bơ và Viên đá cuội. Tâm Diệu dịch.

Bồ Đề Tâm & lòng bi mẫn. Lama Zopa Rinpoche. Thanh Liên dịch

Bồ Tát Quan Âm. Thích Trí Quảng

Bốn đế. Phúc Trung

Bốn pháp đưa đến hạnh phúc . HT. Thiện Siêu

Bốn loại thức ăn. Thích Nhất Hạnh

Bổn phận người gia chủ. Quảng Tánh

 

Cách thức trang thiết bàn Phật, lễ Phật.

Căn bản Pháp hành thiền. Thiền sư Panyapatipo - Phạm Kim Khánh dịch.
Câu chuyện thuở xưa của hai ngài Hàn Sơn và Thập Đắc. HT. Huyền Tôn
Cây cổ thụ Phật giáo. R. P. Hayes - Tâm Hòa dịch.
Chân đế và tục đế. Nguyên Quang
Chuyển khổ đau thành hạnh phúc. Thích Bảo Lạc dịch

Chuyện số mệnh . HT. Thiện Siêu

Chữ Tâm Trong Đạo Phật. Thích Chân Tuệ

Chữ tu trong Đạo Phật . HT Thích Thiện Siêu
Có mắt mà như mù. Quảng Tánh

Con đường sống của Phật giáo. HT Thích Trí Chơn
Công dụng của giới đức. TKThanissaro - Bình Ansơn dịch.

Cúng dường Tam Bảo. Phúc Trung

Cuộc hành trình đi đến kiếp sau. Thích Nguyên Tạng

 Cười là bố thí. Thích hải Tín

 

Dẫn vào Kinh lăng Nghiêm HT. Thiện Siêu

Diễn văn Đại Hội PG Thế giới . HT Thích Trí Chơn dịch
Đại cương về giới luật tu sĩ . HT. Thiện Siêu
Đạo Phật. Thích Viên Giác

Đạo Phật là gì? HT. Thích Đức Nhuận
Đạo Phật, nguồn văn hóa sinh động. HT. Thích Đức Nhuận
Đạo Phật nguyên thủy và Đạo Phật đại thừa. HT. W. Rahula - Tỳ kheo Thiện Minh dịch.

Đạo Phật với tâm trong sáng và giải thoát. Cư sĩ Nguyễn Đức Can

Để trở thành người Phật tử chân chánh. Thích Thiện Bảo

Điều kỳ diệu của sự lễ lạy. Lạt Ma Gendyn Rinpoche. Liên Hoa dịch
Định nghiệp trong Phật giáo. HT. Thiện Siêu

Đoạn diệt Ngũ uẩn. Sayàdaw Pannadipa. Thiện Nhựt phỏng dịch

Đức Phật: Con người của mọi thời đại. TT. Thích Thiện Bảo

Đức Phật và con người hiện đại. Hòa thượng Thích Minh Châu

Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường. Hòa thượng Thích Minh Châu

 

Gặp gỡ tuổi trẻ. HT. Thiện Siêu
Gia chủ hỏi pháp. HT. Thiện Siêu
Giá trị của PG trong thế giới tân tiến hiện đại. Kodo Matsunami. HT Thích Trí Chơn dịch

Giá trị thiết thực, nhân bản của Phật giáo. Quảng Ngôn

Giáo lý Nghiệp - Karma. Thích Tâm Thiện

Giáo lý Nguyên Thủy Phật giáo. HT. Thích Thanh Kiểm

Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. HT. Thích Trí Tịnh

Giới thiệu đạo Phật. Tỳ kheo Bodhicitto - Bình Ansơn dịch.

 

Hài nhi tóc bạc. Tỳ kheo Bửu Chánh

Hãy mở tâm bao la như đại dương. Lama Yeshe. Vô Huệ Nguyên dịch

Hãy nói về đau khổ .Tỳ kheo Gavesako. Tỳ kheo Giác Nguyên dịch.
Hãy Nhìn Phiền Não Bằng Con Mắt Khác. Lama Zopa Rinpoche. Diệu Liên dịch.

Hành thiền. HT. Thích Minh Châu
Hiểu Phật Pháp qua " thí dụ chiếc bè và " ngón tay chỉ mặt trăng " Thích Giác Duyên

Hoằng pháp xưa và nay .Tỳ kheo Thiện Minh

Học Phật là để xây dựng niềm tin . Thích Thiện Bảo

 

Khai Thị . Hòa Thượng Tịnh Không

Khái luận tư tưởng Phật học Ấn Độ. Lữ Trưng - Hạnh Bình dịch.
Kinh Sám Hối

Kinh trái tim tuệ giác vô thượng. Thích Tâm Thiện
Khổ khổ. Thích Phổ Huân.

 

Làm lại thâm tình. Thích Nhất Hạnh

Liễu tri tâm. Thích Giác Hiệp

Lời dạy Jìvaka về bổn phận người cư sĩ. HT. Thích Minh Châu

Lời khai đạo giới. HT. Thiện Siêu
Lời khuyên thực tế. Bình Ansơn dịch. 

Lộ trình tu chứng trong A Tỳ Đạt Ma. Thích Hạnh Bình
Lý luân hồi. Phúc Trung
Lý nhân duyên. Phúc Trung
Lý nhân quả. Phúc Trung
Lý thuyết và thực tế. Bình Ansơn dịch. 

Luân hồi. Thích Tâm Thiện
Luân hồi nghiệp báo. Thích Đức Thắng

Luận giải về pháp Thiền Quán Dzogchen  Gyatrul Rinpoche.  Nguyễn Hòa dịch.

Luật nghiệp quả. Sharon Salzberg - Diệu Nguyệt dịch.

Luật nhân quả. Tâm Bình

 

Mật hoàn. HT Thích Chơn Thiện

Một cách nhìn về Đức Phật. Thích Nguyên Liên

Một vài khía cạnh khác nhau giữa Phật và Lão. Thích Chiếu Sáng

Mười điều thiện. Phúc Trung

Mười hai nhân duyên. Tâm Hải

Mười hai nhân duyên. Phúc Trung

Mười phương pháp tu hành. HT. Tuyên Hóa

Muốn giải thoát hãy chữa bệnh tâm. Lama Yeshe. Vô Huệ Nguyên dịch

 

Năm giới. Phúc Trung
Năm học giới Bình Ansơn dịch. 

Năm triền cái. Tỳ kheo Brahmavamso - Bình Ansơn dịch.

Ngài Huyền Trang. HT. Thiện Siêu

Nghiệp. Thích Nhất Chân

Ngũ uẩn theo quan điểm sinh lý học và duy thức học.(Luận văn) TN. Huệ Liên 
Nguyên lý duyên khởi trong giáo pháp Đức Phật. HT Thiện Siêu

Nguyên lý sáng lập Đạo Phật. HT. Thích Đức Nhuận
Người Phật tử chân chánh. Phúc Trung
Người Phật tử với tam quy và ngũ giới. Thích Thiện Bảo
Người tại gia tu Phật. HT. Thiện Siêu
Người tại gia tu Phật Học. HT Thích Thiện Siêu

Nghiệp là một định luật luân lý đạo đức. (Luận văn) Thích Nữ Diệu Minh

Nhân quả. Thích Đức Thắng

Nhân quả, luân hồi, nghiệp báo và Tổ ấm Việt Nam.Thích Đức Nhuận

Nhập thất. Phúc Trung
Nhìn lại giá trị quyển Tỳ Ni Nhật Dụng... Thích Nguyên Hùng

Những bài học về Diệu Tâm (hay Phật tánh). Tâm Minh

Những bài tập căn bản trong thiền quán. Thiền sư Saddhammaransi - Đoàn Ngọc Bạch Yến dịch.

Những lời hay trong lẽ Đạo. Thiện Phúc

Nhị đế. Thích Đức Thắng

Niệm Phật. Phúc Trung
Niệm Phật - Pháp môn thù thắng. Chánh Hạnh
Niết bàn. Thích Trí Quảng

 

Phá hòa hợp tăng. HT. Thiện Siêu
Phải có con mắt trạch pháp khi xem kinh . HT. Thiện Siêu

Pháp dạy người của Lục tổ đại sư. Thích Đức Thắng
Pháp môn Chăn trâu. Cư sĩ Chính Trực

Pháp môn tu tắt. HT. Thích Giác Nhiên

Phân loại Nghiệp. TS Lâm Như Tạng

Phật dạy chăn trâu. Thích Tuệ Sỹ
Phật giáo - Một nguồn hạnh phúc. HT. Piyadassi - Phạm Kim Khánh dịch.

Phật giáo Tây Phương. Nguyên tác: Đại Đức Nyanasatta. HT Thích Trí Chơn dịch
Phât giáo truyền bá từ Đông qua Tây Phương. Dalai Lama. HT Thích Trí Chơn dịch
Phật giáo với tâm bệnh. Thích Thanh Phước

Phật Học Căn Bản. Thích Giải Hiền

Phật pháp là lương dược. Ajahn Chah - Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch.

Phương pháp tu học hàng ngày. Phúc Trung

 

Quá trình hình thành Đại Tạng Kinh Hán Văn . HT. Thiện Siêu

Quan điểm của Phật giáo về vấn đề xem Tử vi - Bói toán. Tâm Diệu

Quy y tam bảo Bình Ansơn dịch. 

 

Rằm tháng bảy HT. Thiện Siêu

Sám Hối Sáu Căn

Sáu độ. Phúc Trung
Sống trong từng sát na.  Trường Định

Stress và giá trị của tĩnh lặng. Mahathera Piyadassi - Huyền Cương dịch.

Sự hình thành của A-Tỳ-Đạt-Ma . HT. Thiện Siêu

Sự khác nhau của lời cầu nguyện. Thích Chiếu Sáng

Sự truyền bá đạo Phật. Thích Đức Nhuận

Sưu tầm Pháp. TK Chánh Kiến

 

Tam Minh. Thích An Hải

Tam Pháp Ấn. Thích Nguyên Tạng

Tám pháp thế gian. Bình Ansơn dịch. 

Tam Quy. Phúc Trung
 Tám Thánh Đạo đưa đến Níp Bàn.TK Chánh Kiến dịch

Thập Thiện Nghiệp Đạo trong đời sống . Thích Thiện Bảo

Thiền. Phúc Trung

Thiền Qua Tranh Chăn Trâu. Thích Tuệ Sỹ dịch.

Thiền quy. TK Chánh Kiến dịch

Thiền Sư Liễu Quán. HT. Thiện Siêu
Thiện ác nghiệp báo. Phúc Trung

Thọ Uẩn.  Thiện Anh Lạc
Thoát đến thực tế.
Ananda Pereira. Phạm Kim Khánh dịch

Thờ Phật. Thích Minh Đạt
Thông điêp tình thương của Đức Phật. Dr. Rajendra Prasad. HT Thích Trí Chơn dịch

Thuyết Bốn Đế . GS Minh Chi
Thực tại tính không được nhìn nhận qua hai bình diện của biểu tượng. Thích Tâm Thiện

Thương yêu. Thích Nhất Hạnh
Thường, lạc, ngã, tịnh. Thích Nhất Hạnh

Tia nắng đầu tiên trong lịch sử triết học và tôn giáo. Thích Tâm Thiện
Tìm hiểu về giới luật trong Phật giáo. Thích Quang Thạnh

Tìm hướng đi lên. Thích Minh Thông

Tìm Pháp ở đâu? Minh Tâm
Tìm Phật ở đâu? Minh Tâm
Tín và Tuệ
. TK Chánh Kiến
Tính chất hòa bình của Phật giáo. Thích Phước Sơn

Tinh thần cởi mở khoan dung của đạo Phật. Thích Phước Sơn
Tinh thần giải thoát trong giáo lý Phật Đà. HT. Thích Thanh Từ

Tổng luận về Lăng Nghiêm Trực Chỉ . HT. Thiện Siêu
Trí tuệ trong đạo Phật . Thích Thông Huệ

Trong nhờ đục chịu. TK Chánh Kiến
Tu Phước và tu Huệ. Thích Nhất Hạnh
Tu hạnh con rùa. Hòa thượng Siêu Việt

Tu và học. Thích Như Điển
Tư tưởng triết học thực hành thánh thiện. HT Thích Giác Nhiên

Tứ Diệu Đế . Thích Viên Giác
Tứ đế. Thích Đức Thắng

Tứ đế và quan điểm Bồ Tát Long Thọ. Thích Đức Thắng

Từ 16 vị La Hán diễn biến thành 18 vị. Thích Phước Sơn
 

Vai trò, nhiệm vụ của vị trụ trì  Thích Thiện Bảo
Vài suy niệm về ảnh dụ con rùa trong Kinh Điển. Quảng Niệm

Về bài kệ mở đầu Trung Luận. Thích Tâm Thiện
Về bốn quả thánh. Bình Ansơn dịch.

Vì hạnh phúc và an lạc cho mọi người . HT. Thiện Siêu

Vị Giảng Sư. Tỳ kheo Chánh Minh

Vô môn quan. Huệ Khai - Trần Trúc Lâm dịch.
Vô ngã là Niết Bàn. HT. Thiện Siêu
Vô ngã và pháp hành thiền. Bodhesakho - Bình Ansơn dịch.

Vô thường. Thích Thông Huệ
Vô thường . HT. Thiện Siêu
Vô vi cư điện các HT. Thiện Siêu

Vũ trụ quan. Thích Đức Nhuận

Vương quốc năm xưa. Tỳ kheo Giác Lộc

Vượt dòng sinh tử . Hạo Nhiên

Vượt thoát bộc lưu. Thích Nguyên Hùng
 

Ý nghĩa chữ Không trong Trung Quán. Pháp sư Ấn Thuận - Thích Hạnh Bình dịch.

Ý nghĩa giác ngộ trong đạo Phật. Thích Thanh Từ

Ý nghĩa kinh Nhật Tụng. Phúc Trung
Ý nghĩa nghi lễ Phật giáo Thích Viên Giác
Ý nghĩa nhà lửa tam giới trong Kinh Pháp Hoa. Thích Trí Quảng

Ý nghĩa phương tiện trong Kinh Pháp Hoa. Thích Trí Quảng

 

 

 

SÁCH
 

25 bài thuyết pháp (sách)của Thái Hư Đại Sư

Ái và vần đề đọan Ái.(sách) Thích Phước Đạt

Bồ Tát Hạnh (sách) Thích Trí Siêu
Bố Thí Ba La Mật
(sách) Thích Trí Siêu

Căn Bản Phật Giáo(sách). Bình Anson

Cây Giác Ngộ.(sách) Peter Della Santina, Minh Thiện Trịnh Chỉnh dịch

Chánh Giác Tông(sách). HT Bửu Chơn

Chánh Ngữ. (sách) Bình Anson

Chánh Pháp và hạnh phúc.(sách) Thích Minh Châu

Chỉ là một cội cây.(sách) Ajahn Chah. Tỳ kheo Khánh Hỷ chuyển dịch

Con đường hạnh phúc (sách). Tỳ kheo Viên Minh & Tỳ kheo Khánh Hỷ .

Con đường cũ xa xưa(sách). - Giảng luận về Bát Chánh Ðạo. Phạm Kim Khánh.

Cội Bồ Đề.(sách) Peter Della Santina. Thích Nguyên Đăng dịch

Cư Trần Lạc Đạo(sách) ( 3 tập) Cư Sĩ Chính Trực

 

Đạo gì ?(sách) Thích Trí Siêu

Điều Phục Tâm Ý. (sách)Bình Anson trích soạn

Đức Phật đã dạy những gì ?(sách) HT. Rahula Mahathera. Thích Nữ Trí Hải dịch.

Đức Phật và Phật Pháp.(sách) HT.Narada. Phạm Kim Khánh dịch.

Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài(sách) . Ernest K. S. Hunt. Tịnh Minh dịch.

Đức Phật và Chân Lý cuộc sống (sách). Ðại sư Ấn Thuận. Thích Quảng Mẫn. dịch.

 

 Giáo Dục Học Phật Giáo (sách) .Nguyên Hồng

Giới thiệu đạo Phật.(sách) Bình Anson  
Góp nhặt (Sách) Thích Trí Siêu

 

Hạnh phúc, mộng và thực.(sách) Thích Nhất Hạnh
Hé mở cửa giải thoát.(sách) Thích Thanh Từ

Hỏi hay đáp đúng(sách)Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch.

Hư tâm học Phật.(sách) HT Thích Thiện Siêu

 

Khai Thị (tập 01)(sách). Hòa Thượng Tuyên Hóa
Khai Thị (tập 02)
(sách). Hòa Thượng Tuyên Hóa
Khái niệm cơ bản về niềm tin Phật Giáo.(sách) Pháp Sư Quảng Tịnh. T Ðạo Cơ. dịch

Kiến thức căn bản Phật giáo (sách) TT. Thích Bảo Lạc

Kinh Lời Vàng.(sách) Dương Tú Hạc. Thích Trí Nghiêm dịch.

 

Làm sao thực hành giáo lý của Đức Phật.(sách) HT.Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch.Việt
 

Một tôn giáo hiện đại.(sách) HT Dhammananda. T. Nguyên Tạng dịch.

Mục đích cuộc đời & đường lối sống(sách). HT. Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch.

Nghĩ về tám điều giác ngộ của bậc Đại Nhân (Sách) .Thích Phổ Huân

Nguồn mạch tâm linh.(sách) Ni Sư Trí Hải

Nhập Bồ Tát Hạnh.(sách) Tịch Thiên. Thích Nữ Trí Hải dịch.

Những điểm đặc sắc của Phật Giáo.(sách) Lâm Thế Mẫn.

Niềm Tin và Trí Tuệ (sách)Thích Thái Hòa
 

Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không.(sách) T. Nguyên Tạng dịch. 

Phật giáo Chánh Tín (sách) Pháp sư Thánh Nghiêm

Phật giáo và sáng tạo.(sách) Minh Chi

Phật học cơ bản. ( 3 tập) (sách) Nhiều tác giả

Phật học quần nghi.(sách) Pháp sư Thánh Nghiêm

Phật học khái luận.(sách) Thích Chơn Thiện

Phật Học Phổ Thông (12 khóa) (sách) HT. Thích Thiện Hoa

Phật Pháp giảng giải. (sách)Trưởng Lão U Thittila. Tỳ Kheo Pháp Thông dịch.

Phật Pháp thực hành trong cuộc sống.(sách) Nhiều tác giả 

Phật tử (sách)Những câu hỏi thông thường về đạo Phật. Hòa thượng Thích Thiện Châu.

 

Quả Dự Lưu. (sách)Tỳ-khưu Thanissaro. Bình Anson biên dịch

Sống tỉnh thức trong cuộc đời.(sách) Thích Nhuận Hải

Sự Vi Diệu Của Đấng Giác Ngộ.(sách) Thích Nữ Ngọc Duyên 

 

Tám quyển sách quý - tập 1 (sách) HT. Thích Thiện Hoa
Tám quyển sách quý - tập 2
(sách) HT. Thích Thiện Hoa

Tất cả đều là lẽ đương nhiên.(sách) HT Tinh Vân. Hạnh Huệ dịch.
Thánh đạo ca (sách) Tỳ kheo Giác Chánh

Thập Bát La Hán (sách). Lâm Thế Mẫn. Thích Ðạo Luận. dịch.

Thế nào là giải thoát. (sách) Thích Thánh Nghiêm. Thích Quảng Bình dịch

Thực tại hiện tiền.(sách) Viên Minh

Thương yêu là thông cảm.(sách) Bình Anson

Tìm hiểu phước bố thí. (sách) Tỳ khưu Hộ Pháp

Trái tim của Bụt (sách) Thích Nhất Hạnh (new)

Truyền thọ tam quy.(sách) Thích Chân Tính dịch

Tu nhà. (sách) Thích Chân Tính

 

Vì sao tin Phật (sách) HT.K. Sri Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch.

Vô Ngã (Sách) Thích Trí Siêu

 

---o0o---

Cập nhật: 01-02-2007

#290


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544