Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 


...... ... .

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sinh hoạt năm 2007 tại Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sinh hoạt năm 2006 tại Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sinh hoạt năm 2005 tại Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư mời tham dự Mừng Tết Tây Lịch 2005
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chương trình chính thức Đại Lễ Khánh Thành TV Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2003 tại Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khóa tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Quảng Đức, 15-06-03  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư mời tham dự Dạ tiệc Bông Hồng dâng Mẹ  2003
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo về chương trình đi dự lễ khánh thành Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Phật Đản tại Tu Viện Quảng Đức thành công viên mãn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tin tức, sinh hoạt  tại Tu Viện Quảng Đức  (Phật đản)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Tuyên Thệ Nhập Quốc Tịch Úc tại TV Quảng Đức vào ngày 12-10-03
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Khai Giảng Trường Việt Ngữ Bồ Đề Quảng Đức 2003
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hồi Hướng Công Ðức Cho Những Tấm Lòng Vì Ðạo

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo Tiệc Chay Tình Đồng Hương, Chủ Nhật, ngày  29-12-2002
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khóa tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Quảng Đức, 15-12-02
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ cầu nguyện nạn nhân bị khủng bố ở Bali
và Tiệc chay gây quỹ cho công trình xây dựng Tu Viện Quảng Ðức

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thỉnh băng giảng miễn phí
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tết Trung Thu tại Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo về Tiệc chay gây quỹ tại Tu Viện Quảng Đức, 20-10-02
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo khóa tu Bát Quan Trai, Chủ Nhật ngày 16-06-02
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tin tức, sự kiện, thông báo của Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư mời tham dự Lễ Phật Đản 2002 tại Tu Viện Quảng Đức

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo khóa Tu Quán Niệm ngày 07-04-02 tại Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ Vận động Ấn Tống Chiếc Máy Niệm Phật 
 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hình ảnh cơm chay gây quỹ ngày 24-03-02

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cảm tạ ân nhân ủng hộ cho Dạ tiệc Bông Hồng Dâng Mẹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tường thuật về buổi cơm chay gây quỹ xây dựng Tu Viện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Dâng Y và Dạ Tiệc Bông Hồng Dâng Mẹ thành công viên mãn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Về chuyến hoằng pháp & vận động xây dựng Tu Viện Quang Đức tại Nam Úc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tường trình công tác xây dựng Tu Viện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2001
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiệc chay gây quỹ thành công viên mãn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo về khóa tu Bát Quan Trai 27-10-2001
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư mời tham dự Tết Trung Thu 2001

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ đặt đá xây dựng Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hình ảnh lễ đặt đá xây dựng Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo củaTu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Vu Lan năm 2000 tại Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tin tức sinh hoạt của Tu Viện Quảng Đức -1999

Hình ảnh sinh hoạt của Tu Viện Quảng Đức
(hình ảnh này chỉ xem được trên CD-Rom)

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một số hình ảnh về công trình xây dựng Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sinh hoạt của Trường Bồ Đề Việt Ngữ Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử Quảng Đức

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ  Phát Thưởng Trường Bồ Đề Việt Ngữ 2001
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Tất Niên tại Tu Viện Quảng Đức 2001
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Công trình xây dựng Tu Viện Quảng Đức 1
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Công trình xây dựng Tu Viện Quảng Đức 2
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ quy y hằng thuận tại Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hướng dẫn giáo lý cho học sinh Trung Học Broadmeadows

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quan cảnh và pháp khí thờ phụng tại Tu Viện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cơm chay gây quỹ xây dựng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tham gia cầu nguyện nạn nhân ở Hoa Kỳ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Lễ Vu Lan tại Tu Viện năm 2001
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đại lễ dâng y Kathina tại Tu Viện Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com