Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Truyện Tích Phật Giáo


...... ... .

 

CHUYỆN CỬA THIỀN

Minh Ðức - Triều Tâm Ảnh

---o0o---

"Tặng các thế hệ giới tử Huyền Không"

Mục lục

01 Tên ăn trộm.
Con chim sẻ.
Giàn bí đỏ.
Trái đu đủ cắt tư.
02 Trên đường du hóa.
03 Ga xe lửa và những chuyến tàu.
Ðón tết.
04 Không động.
Chuyện rắn nhái.
Pháp môn "Ðắp chăn nằm ngủ".
Chuyện phải, trái.
05 Lô sơn.
Khi Đa Thức bắt chước cổ nhân.
Hoa thật và hoa ni lông.
Còn bị kẹt.
Thức biển.
Vô công.
Trồng khoai.
Kẹt đạo! Kẹt đời!
Tình yêu và cục đá.
Kẻ ở ngoài tương quan.
Thấy pháp không phải ta.
Thường ích kỷ bồ tát.
Cái gì dơ?
Mắc mớ gì đến ta?
Ai ngộ?
Không thỏa hiệp.
Tâm vô thường.
Nếu biết thế!
Công án thứ 100l.
Trăng không lặn.
Lý do ngủ không nằm.
Chiêu thức của Đa Trí.
Đáp án của Vô Văn.
Đạo ... lan!
Ðường ... Ta !
Ni lâu đạo hữu buôn bán mần ăn ra sao?
Chém luôn!
Hạng người ưu thắng.
Cái gì bẩn?
Thiệt là tiện lợi.
Mời quý ngài dùng trà kẻo nguội.

---o0o---
 

Mục Lục01 | 02 |  03 | 04 | 05

---o0o---
 

| Mục lục Tác giả || Tủ Sách Phật Học |


---o0o---

Source: Buddhasasana Homepage

Trình bày: Nhị Tường

 Cập nhật : 01-02-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Truyện Tích Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544