Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


Thiền Định Phật Giáo


 

 

 


 


Tổ Sư:

Lục tổ Huệ Năng . Tâm Thái
Lục tổ Huệ Năng - Pháp môn Vô Niệm. Tâm Thái
Thiền sư Wolfgang Kopp. Tâm Thái
Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma. Chánh Trí
Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền. Tâm Thái
Thiền Sư Dōgen, sơ tổ tông Tào Động Nhật Bản. Tâm Thái
Thiền Sư Huyền Quang và Bước Tiến Tâm-Linh. Thích Đức Thắng

Bá Trượng Ngũ Lục. Thích Duy Lực

Lâm Tế Ngũ Lục. Thích Duy Lực
Lịch Sử Thiền Tông Nhật Bản. Nguyễn Nam Trân

Hoàng Bá Thiền Sư truyền tâm pháp yếu. Thích Duy Lực

Tham Thiền Cảnh Ngữ . HT Bắc Sơn. Thích Duy Lực dịch

Công án của Phật Thích Ca & Tổ Ðạt Ma. HT. Thích Duy lực Việt dịch
Nam Tuyền Ngữ Lục . HT. Thích Duy lực Việt dịch

Duy Tâm Quyết, Vĩnh Minh Thiền Sư - HT. Thích Duy lực Việt dịch

Ðường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền HT. Thích Duy lực Việt dịch

Thiền Thất Khai Thị Lục .Lai Quả Thiền Sư. HT. Thích Duy lực Việt dịch
Trần Nhân Tông với Thiền Phái Trúc Lâm. Thích Thông Phương
Tranh chăn trâu Thiền Tông.Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch

Từ Chánh Niệm đến giác ngộ. Ajahn Brahm.  Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch

 


Pháp luận ngắn:

 

43 công án của Trần Thái Tông. Nhất Hạnh dịch

Ẩn Dụ Một Đóa Mai.   Thích Đức Thắng
Ba phương pháp hành thiền chủ yếu . Giáo sư Minh Chi

Bài súc tích về quán niệm hơi thở. Upasika Kee Nanayon. Mỹ Thanh dịch Việt

Bên cạnh người già sắp chết. Lama Surya Das. Mỹ Thanh dịch Việt

Bệnh tâm thần và thiền đình. Dr. Dhananjay Chavan. Mỹ Thanh dịch

Bình thản trong tỉnh thức. Mirka Knaster. Nguyễn Thượng Chánh dịch

Bước đầu hành thiền. Sarah K. Lim. Bình Anson trích dịch  

Con Trâu Đất: Một Biểu Tượng Độc Đáo của Tuệ Trung. Thích Đức Thắng
Công Án Thiền và Vấn Đề Nhận Thức. Thích Đức Thắng
Cửa thiền Tây tạng. Nguyên Giác

Định Cội Xét Nguồn. Hạnh Huệ dịch

Giữ tâm trạng cân bằng . Giáo sư Minh Chi
Hai kiểu thiền quán. Bikkhu Bodhi. Trần Như Mai

Kỹ thuật Thiền Vipassana. HT
Lời khuyên thích ứng cho các thiền sinh. Bhikkhu Khantipalo. Mỹ Thanh dịch
Lợi ích của Thiền . Giáo sư Minh Chi

Lợi ích của thiền định và hy sinh. Aung San Suu Kyi. Hoang Phong
Lợi ích của Thiền hành . Sayadaw U Silananda . Bình Anson dịch
Nghiên cứu uy lực của thiền định. Stephan S Hall Trần Như Mai dịch  

Ngũ uẩn trong Giáo Lý Nguyên Thủy của Ðức Phật. VD
Ngôn ngữ của thiền và thi ca . Thích Thái Không


Những buổi giao lưu Thiền và Dưỡng Sinh ứng dụng. Minh Loan
 

Những bài học về Thiền của Đức Phật. Claudia Kalb. Trần Như Mai dịch
Những lời dạy tâm huyết của Đức Kyabje Dudjom Rinpoche. Liên Hoa dịch

Pháp Chỉ Thẳng. Thích Đức Thắng
Phá Chấp Ngã-Pháp. Thích Đức Thắng

Pháp dạy người của Lục tổ đại sư. Thích Đức Thắng
Pháp Dạy Người của Thượng Sỹ Tuệ Trung. Thích Đức Thắng

Phát hiện Thiền môn cảnh sắc. Thái A 

Phương pháp rèn luyện tâm. Leonard Bullen. Mỹ Thanh dịch Việt

Quán niệm hơi thở. Ven Ajahn Sumedho  Mỹ Thanh dịch

Sống Thiền. Vĩnh Hảo
Sự quan trọng của Chánh Niệm. Thiền Sư U Silananda.Nita Truitner dịch

Sự tuần hoàn của chúng sanh. Đồng Mai

Sức mạnh trị liệu của tâm.  Huệ Đức
Sức sống Thiền của Trần Thái Tông. HT. Thích Trí Quảng

Thấy mọi vật như nó là. Zoketsu Norman Fischer. Mỹ Thanh dịch Việt

Thi kệ thiền hay phong thái của người đạt đạo. Thích Nguyên Siêu

Thiền.  J.Krishnamurti. Minh Tâm dịch

Thiền định: dưỡng chất chuyển hóa tâm. Marc Kayfman. Trần Như Mai dịch

Thiền duyệt. Sharon Salzberg - Nguyễn Duy Nhiên chuyển dịch

Thiền Định Phật Giáo và Khoa học .The Dalai Lama. Trần Như Mai dịch
Thiền định: phương thuốc giúp cơ thể thích ứng với toàn cầu hoá. Hoang Phong dịch

Thiền ngay lập tức. Dickwelle Mahinda Thera – Tây Đức.Mỹ Thanh dịch Việt

Thiền và xã hội Mỹ.  Trần Khải
Thiền: Sự Tĩnh Lặng của Tâm. Phổ Nguyệt
Thiền trị được bệnh, tại sao ? Hồng Quang
Thiền - Phương thuốc trị bệnh. Hồng Quang
Thiền Dưới Mắt Khoa Học. Cư Sĩ Nguyên Giác 

Thiền, có nên phát động phong trào thiền chữa bệnh tại VN không ? Y Sĩ Huệ Lộc 

 

Thiền Vipassana giúp tôi thoát khỏi ma túy. TN Hằng Liên

Thiền Vipassana tuyên chiến với ma túy. TN Hằng Liên

Thiền Vipassana trong nhà tù. TN Hằng Liên
Thiền Vipassana, một nghệ thuật sống. Thiền sư S.N. Soenka. TN Hằng Liên dịch

Thiền với vũ điệu Chăm. Thông Thanh Khánh 

Thiền sư Mã Tổ - Ðạo Nhất. Tâm Thái

Thiền sư Hoàng-Bá Hy-Vận. Tâm Thái

Thiền Sư Pháp Loa và Pháp Chỉ Thẳng. Thích Đức Thắng
Thiền định về đại thành tựu. Ngài Dilgo Khyentse Rinpoche. Cư Sĩ Liên Hoa dịch

Thỏng Tay vào Chợ.  Thích Đức Thắng

Thiền và Tịnh độ trong mạch sống Việt Nam TK. Ta Bà Ha
Thiền và nghệ thuật.  Thảo Vô Trần

Thiền là Phương Pháp Bồi Dưỡng Nhân Cách Tốt Nhất. Thích Thông Tịnh
Vài suy nghĩ về thiền tông Việt Nam . Trần Hồng Liên
Vô Môn Quan. Wu-men Hui-kai. Trần Trúc Lâm dịch

Vào cõi tranh Thiền.  Lê Anh Minh
Vô ngã Mirka Knaster .Nguyễn Thượng Chánh dịch

Vun trồng An định, gặt hái Tuệ minh. Thiền sư Brahmavamso. Thiện Nhựt và Bình Anson dịch

 

Sách: 

101 câu chuyện thiền kinh Phật lý.  Thích Hải Tín
An lạc từng bước chân. Thích Nhất Hạnh

Ánh sáng đạo pháp. Lama Yeshe. Vô Huệ Nguyên dịch

Ba Mươi Ngày Thiền Quán. Joseph Goldstein. Nguyễn Duy Nhiên dịch

Bài tụng Sandōkai (Tham đồng khế). Tâm Thái

Bích Nham Lục. Thích Mãn Giác

Bước vào Thiền cảnh. Thích Viên Lý

Cẩm Nang Sống Thiền. Nguyễn Ước

Chơn Tâm Trực Thuyết Thiền sư Phổ Chiếu. Thích Đắc Pháp dịch
Cội nguồn truyền thừa - Thiền thất khai thị lục. Thích Duy Lực
Cửa Thiền hé mở. TT Thích Thông Phương.

Chánh niệm cơ bản. Henepola Gunaratana. Lương Thanh Bình dịch

Có gì là nhiệm mầu trong giây phút hiện tại. Nguyễn Duy Nhiên dịch

Duy Lực Ngữ Lục. HT Thích Duy Lực

Duy Lực Ngũ Lục. Quyển Hạ. HT Thích Duy Lực

Đại Huệ Ngữ Lục. Đại Huệ Thiền Sư. Thích Duy Lực dịch
Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 01). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch
Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 02). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch

Ðại Niệm Xứ - Giảng giải kinh Ðại Niệm Xứ. TS. U Silananda (Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch). 

Đại Thủ Ấn. Thích Trí Siêu

Đối mặt với thưc tại con đường của thương yêu. Pema Chodron.  Nguyên Hạnh dịch
Đối thoại Thiền.  Giai Không

Đối thoại Thiền. 2 Giai Không

Đường về hố thẳm Đại Lãn

Giác niệm về hơi thở . Bhikkhu Buddhadasa Cư sĩ Thiện Nhựt dịch

Hạnh phúc, nghiệp và tâm thức. Đức Dalai Lama thứ 14. Mỹ Thanh dịch Việt

  Hành Trình Đến Chánh Niệm. Tự Truyện Của Bhante G. 

 

Huyền động thiếu thất. Kim Đài

Hướng dẫn vào thiền định Shamatha. Thrangu Rinpoche -  Thanh Liên

Khí Công Tâm Pháp Toàn Tập. TT Thích Phụng Sơn

Khí Công Tâm Pháp (thiền phối hợp với thần kinh học) TT Thích Phụng Sơn

Kinh Pháp Thiền Bí Yếu . Cưu Ma La Thập . Nhựt Chiếu dịch

Khóa Thiền và Tịnh Độ
 

Luận giải về pháp Thiền Quán Dzogchen  Gyatrul Rinpoche.  Nguyễn Hòa (dịch)

Luận toạ thiền. Thiền sư Đại Giác, Hòa thượng Lan Khê.Thích Nhật Quang Việt Dịch

Lời kinh xưa buổi sáng này. Nguyễn Duy Nhiên

Những giáo huấn của Gampopa.
Nhân Sinh yếu nghĩa. HT Tuyên Hóa. Thích Minh Định dịch
Ngụ ngôn thiền. Rechard McLean. Viên Thể dịch

Nơi ấy cũng là bây giờ và ở đây. Nguyễn Duy Nhiên dịch

Mặt hồ tĩnh lặng. Thiền sư Ajahn Chah. Tỳ kheo Khánh-Hỷ chuyển dịch

Mười điều biện ma cho người tu thiền. Thiền sư Siêu Minh. TT Thích Nhật Quang dịch
Mười ngày thiền tập. Thiền sư Khippanno Kim Triệu. 
Những bài giảng của khóa Thiền Minh Sát Mười Ngày. Thích Minh Diệu dịch 
Pháp Ngữ của Thiền Sư Hư Vân . Thích Hằng Đạt dịch 
Phương pháp tu trì của thiền tông. Thích Duy Lực

Sáu cửa vào động thiếu thất. Bồ Đề Đạt Ma. Trúc Thiên dịch

Sống Thiền. E. Herrigel.  NS Trí Hải
Sự Suy Niệm Nội Tâm. U Jotika

Tam giải thoát môn  Thích Thông Huệ
Tâm giải thoát nội tại. Tarthang Tulky

Tâm Bất Sinh. Pháp Thiền Bankei. Thích Nữ Trí Hải dịch

Thiền, Ánh Bình Minh Phương Tây. Phillip Kapleau. Huỳnh Công Hoàng dịch

Thiền đạo. Ni sư Trí Hải

 Thiền Lâm Bảo Huấn. Thích Thanh Kiểm dịch

Thiền Lâm Tế Nhật Bản.  Matsubara Taidoo. Thích Như Điển dịch

Thiền Luận ( tập1). Daisetz Teitaro Suzuki. Trúc Thiên dịch
Thiền Luận (tập 2). Daisetz Teitaro Suzuki.  Tuệ Sỹ dịch
Thiền Luận (tập 3). Daisetz Teitaro Suzuki. Tuệ Sỹ dịch
Thiền Quán, Con Đường Hạnh Phúc. Nguyễn Duy Nhiên
Thiền Sư (Masters). Thiện Phúc Trần Ngọc
Thiền Tập. Nguyên Giác dịch
Thiền & Tịnh Độ. HT Thích Huyền Dung
Thiền và võ đạo. Ngô Ánh Tuyết  - Vương Long

Tưởng niệm Thiền Sư Daisetz Teitaro Suzuki . Hạnh Viên dịch

Thiền đạo. Ni sư Trí Hải

Thiền giữa đời thường. Sưu tập các lá thư của Thiền Sư Jotika (TK Thiện Minh dịch)

 

Thiền phái Trúc lâm Yên Tử. Thích Thông Phương

Thõng tay vào chợ. Đại Lãn


Tọa thiền Chỉ-Quán - Pháp yếu tu tập. Ðại sư Trí Khải (Thích Thanh Từ dịch).
Thiền Tứ Niệm Xứ. Hướng dẫn hành thiền. Thích Trí Siêu.
Thiền sư đương thời.  Jack Kornfield (Tỳ kheo Thiện Minh dịch). 
Thiền học Nam truyền.Joseph Goldstein và Jack Kornfield (TK Giác Nguyên dịch).  

Thực tại thiền. Đương Đạo  

Thiền định về đại thành tựu. Ngài Dilgo Khyentse Rinpoche. Cư Sĩ Liên Hoa dịch

Tiếu dã không tập. Hạnh Chiếu

Trần Nhân Tông với Thiền Phái Trúc Lâm. Thích Thông Phương
 

Trong con mắt của Thiền Quán. Thích Thái Hòa
Trú xứ của Bồ Tát. Tuệ Sỹ

Triệu Luận lược giải. Thích Duy Lực

Từ nụ đến hoa. Soko Morinaga. Ngọc Bảo dịch

Vài Chú Giải về Thiền Đốn Ngộ . Nguyên Giác Phan Tấn Hải dịch

Vấn đáp thiền và Phật pháp. HT Thích Duy Lực

Vô ngã,  vô ưu. Ni Sư Ayya Khema. Diệu Đạo dịch 
Thông Báo thay Thư Mời Tham Dự  Khóa Thiền Tập Vipassana 
Do Thiền sư S.N. Goenka giảng dạy theo truyền thống của Sayagyi U Ba Khin


 

Thiền học tại Việt Nam
Teachings From Ancient Vietnamese Zen Masters. Nguyên Giác
Teachings and Poetry of Tue Trung Thuong Sy (1230-1291) Nguyên Giác
Tran Nhan Tong, The King Who Founded A Zen School Nguyên Giác
The Zen Teachings of Master Duy Luc. Nguyên Giác dịch

Quan điểm của Daisetz Suzuki về Công Án. Minh Triết

 

 

 

----o0o---

 

Cập nhật: 03-02-2011


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544