Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thiền Định Phật Giáo


 

 

 

 

 

 

 
Thông Báo thay Thư Mời
Tham Dự  Khóa Thiền Tập Vipassana

 Do Thiền sư S.N. Goenka
giảng dạy theo truyền thống của Sayagyi U Ba Khin
 

Trung Tâm Thin Vipasanna, Dhamma Bhumi ti Blackheath, NSW  được thành lp năm 1982, hàng tháng có t chc nhng khoá thin cho người Úc và các sc dân khác. Ln đầu tiên s t chc khóa thin ni trú 10 ngày cho cng đồng người Vit t ngày 10/11/2010 ti 21/11/2010.

Quí v không phi tr tin để tham d khóa thin, ngay c chi phí v ăn ung và ch . Tt c mi chi phí đều do s cng hiến ca nhng người đã hoàn tt mt khóa thin và hưởng được nhng li lc t thin Vipassana và mong mun nhng người khác cũng có cơ hi hưởng được li lc. Trung tâm không có ngun li tc nào khác. Tt cả các thin sư ging dy và các nhân viên phc v ti trung tâm đều làm vic thin nguyn và không nhn bt c mt thù lao nào. Cui khóa thin, nếu quí v cảm thấy mình đạt được những lợi lạc và muốn chia xẽ với mọi người thì quí vị s có dp tùy h đóng góp cho khóa thiền sắp tới. Để tránh bị thương mại hoá, trung tâm thiền Vipassana không nhận đóng góp từ bất cứ một cá nhân, công ty hay đoàn thể nào khác ngoài những đóng góp từ thiền sinh cũ. Quí v có th ghi danh tham d khóa thin ti trang nhà www.bhumi.dhamma.org hoc mun biết thêm chi tiết xin liên lc:

Anh Gia Hiếu  Mob:  0404864828   Home: 9792 4604   Email: Giahieu@hotmail.com 

Anh Thu     Mob: 0421468030         Home: 9643 8254    Email: thu.hoa.au@gmail.com      

 

Download tài liệu cần thiết:
The Art of Living:  Vipassana Meditation
 Nghệ Thuật Sống: Thiền Vipassana
Vipassana Meditation
Introduction to the Technique of Vipassana Meditation
Giới thiệu Phương Pháp Thiền Vipassana  
Vipassana Application Form
Phiếu đăng ký thăm dự khóa tu

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 15-7-2010


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Trang Mục Lục Thiền Tập

Đầu trang

 

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544