Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thiền Định Phật Giáo


 

 


 

NHÂN SINH YẾU NGHĨA 

HT Tuyên Hóa

Thích Minh Định dịch Việt

 

 

Mục Lục

 

1

Năm Pháp Bình Ðẳng

Thiền Thất Khai Thị

Diệu Dụng Của Sự Nhẫn Nhục

Bạn Có Nghĩ Chân Chánh Tu Hành Chăng?

Không Cải Quốc Tịch

 

2

 

Sinh Mạng Không Phải Là Tiền

Ngồi Thiền Thì Ai Ðánh Ai?

Ngồi Thiền Như Luyện Công Phu

Quỷ Bức Thiền Sư

Ðạt Ma Tổ Sư Ðộ Chim Oanh Vũ

 

3

 

Toạ Thiền Vì Nhiếp Tâm

Thu Thập Nhân Tâm

Phật Căn Ðịa

Kiên Nhẫn Hằng Tâm Lại Tham Thiền

Tiêu Diệt Nguồn Gốc Tật Ác

 

4

 

Thu Hồi Phóng Tâm

Ngưng Bặt Vọng Tưởng

Bắt Lấy Con Khỉ

Nước Cam Lồ

Ðừng Muốn Nhanh

 

5

 

Mượn Giả Tu Chân

Tâm Thanh Thuỷ Hiện Nguyệt

Biến Hoá Khí Chất Cải Tập Khí Tốt

Cửa Khai Mở Trí Huệ

Không Cho Rằng Chứng Thánh Mới

 

6

 

Tam Xa Tổ Sư

Trì Giới Thanh Tịnh Như Trăng Rằm

Tham Thiền Không Nên Bị Cảnh Chuyển

Thuận Nghịch Ðều Tinh Tấn .

Từ Bỏ Tâm Ý Thức.

 

7

 

Tám Gió Thổi Không Lay

Mộng Huyễn Bọt Ảnh .

Tĩnh Toạ Trong Chốc Lát

Lão Tăng Một Khi Ngồi .

Nhận Rõ Trách Nhiệm Làm Người

 

8

 

Thanh Tâm Quả Dục

Ðiều Phục Con Khỉ

Công Ðức Tĩnh Toạ

Tứ Thiền Không Phải Là Tứ Quả

Tại Sao Vọng Tưởng Ðiên Ðảo

 

9

 

Nhìn Thủng Cảnh Giới Sáu Trần

Cảnh Giới Nhị Quả A La Hán

Pháp Thân Y Thực Thuỳ

Mọi Sự Nhẫn Nhục Ðều Chịu Ðược

Khai Quang Thánh Tượng Bồ Tát

 

10

 

Chân Linh Dung Hội Giáo Chủ

Sáu Con Ðường Vào Cửa Phật

Nghiệp Và Tình

Trở Về Cội Nguồn

Lược Nói Phẩm Tịnh Hạnh

 

11

Người Vì Tài Mà Chết

Tham Thiền Minh Bạch Bổn Lai Diện Mục

Năm Thìn Biến Hoá Khó Lường

Tứ Hoằng Thệ Nguyện

Tri Túc Thường Lạc

 

12

 

Nhân Chi Sơ Tánh Bổn Thiện

Nguy Cơ Vong Quốc Diệt Chủng

Biện Pháp Tốt Nhất Tiêu Trừ Chiến Tranh

Mất Chỗ Nào Thì Tìm Chỗ Ðó

Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Ðạo

 

13

Tinh Khí Thần Là Tam Bảo Của Tự Tính

Kệ Cảnh Chúng

Tự Chuốc Lấy Diệt Vong

Pháp Ðại Tốt Nghiệp Ðiển Lễ

Nguyên Nhân Thế Giới Hư Hoại

 

14

 

Làm Sao Cứu Vãn Nền Giáo Dục?

Kỷ Niệm Ngày Bố Tát Quán Thế Âm Xuất Gia

Hoa Sen Mọc Trong Bùn

Ngư Mục Hỗn Châu

Niệm Phật Có Thể Khiến Cho Thế Giới Hoà Bình

 

15

 

Chúng Ta Phải Học Mô Phạm Của Phật

Ý Nghĩa Ðạo Ðức Và Thực Tiễn

Lão Thực Học Phật, Hưng Thạnh Chánh Pháp

Mạng Người Vô Thường Trong Hơi Thở

Làm Thế Nào Cứu Vãn Kiếp Vận

 

16

 

Phật Pháp Không Rời Tâm Của Mỗi Người

Phải Lạy Phật Trong Nội Tâm .

 

----o0o---

Mục Lục > 1 > 2 > 3 > 4 > 5

 6  > 7 > 8  > 9 > 10  >11 > 12 > 13 > 14 > 15 > 16

----o0o---

Nguồn: Chùa Kim Quang

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 6-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544