Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nghi Lễ Phật Giáo


...... ... .

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sám Khể Thủ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sám Phát Nguyện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sám Quy Mạng. HT Thích Nhất Hạnh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sám Quy Mạng. Thích Nữ Trí Hải dịch 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hai Thời Công Phu. HT Thích Trí Quang dịch 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Các bài kệ tán. Hạnh Cơ dịch 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đnh lễ Thù Ân. Hạnh Cơ dịch 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sám Ngã Niệm. Hạnh Cơ dịch 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Giới Đàn Thiện Hòa ( Hoa kỳ)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vấn Đề Thờ Cúng Và Lễ Bái. HT Thích Thắng Hoan
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kệ Thỉnh Chuông. HT Thích Huyền Tôn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Nghi : Khai Chuông, Trống, Mõ, Bảng .HT Thích Huyền Tôn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kệ Thỉnh Chuông. HT Thích Bảo Lạc dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thọ trì Đại Bi Sám Pháp. ThíchNguyên Tạng (tụng)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi Lễ . Thích Diệu Tánh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi thức cúng quá đường
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi Lễ. Thích Hoàn Thông 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Văn Tác Bạch . Ngọc Linh sưu tầm
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Cúng Đại Bàng. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ba ngày rằm. Thích Tín Nghĩa 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hỏi đáp về nghi lễ . Lý Việt Dũng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hướng dẫn cách chiêm bái xá lợi. Geshe Konchok Tsering

ICONFLASH.jpg (769 bytes)Pháp Sự Khoa Nghi. HT Thích Huyền Quang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Nhật Tụng, nghi thức phổ thông
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi Thức Tụng Niệm . Thích Nguyên Tạng soạn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Tụng Hằng Ngày . Thích Nhật Từ biên soạn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi thức tụng niệm theo PG Nguyên Thủy. Bình Anson
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mười bài phục nguyện cúng Quá Đường . Thích Đồng Bổn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử, ý nghĩa chuông trống Bát Nhã. Thích Giác Duyên  
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Suy nghĩ về phương pháp dịch thuật kinh điển.... Thích Nhật Từ 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi thức sám hối Kinh Kim Quang Minh. HT. Thích Trí Quang 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Tụng Pali phiên âm và nghĩa Việt. TK Chánh Kiến soạn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhị Khóa Hiệp Giải. Đại Sư Quán Nguyệt. HT Khánh Anh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Việt hóa nghi lễ, đường còn xa vời vợi. Nguyên Đạo Lại Nguyên Bằng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Giải Thích Về Hệ Thống Tượng Phật Ở Trong Chùa. Nguyễn-Đức-Can

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đi Giới Đàn 2007 tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc (tháng 6-2008)

--- o0o ---

Cập nhật: 16-01-2011

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com