Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)


Đức Phật và Phật Pháp


...... ... .

 

 

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Các câu chuyện ám hại Đức Phật. Hoang Phong
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Xin cho giấc mơ chắp cánh bay. Cư Sĩ Liên Hoa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đường di của hóa thân (powerpoint) Cư Sĩ Liên Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nẽo về của vầng trăng sáng (powerpoint) Cư Sĩ Liên Hoa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ niệm ngày Phật thành đạo (mp3). Quốc Việt (SBS Radio, Australia)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tư tưởng của Phật đã được người sau... Philippe Cornu. Hoang Phong dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu hình ảnh Đức Phật. Fabrice Midal. Hoang Phong dịch

 

Sách :


ICONFLASH.jpg (769 bytes) 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật.  HT Thích Huyền Tôn ( khảo dịch)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh Đạo Vàng. Võ Đình Cường
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cuộc đời Đức Phật. Johnathan Landaw.
HT Thích Trí Chơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cuộc đời Ðức Phật Thích Ca . Tâm Minh Ngô Tằng Giao
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật Lịch Sử. H.W. Schumann; Trần Phương Lan dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật và Phật Pháp . HT.Narada. Phạm Kim Khánh dịch Việt
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật và hào quang chân lý. GS. Lokanatha. TT. Thích Giải Thông
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài. Ernest K. S. Hunt. Tịnh Minh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đức Phật Gotama, Tối thượng Y Vương. Dr. Nimalasuria. Phạm Kim Khánh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật ở đâu. Ven. Dhammananda; Nhị Tường dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật và Thánh Chúng. Cao Hữu Đính
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Minh Thiện-Diệu Xuân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trên đường hoằng pháp của Phật tổ Gotama . Nguyễn Văn Hiểu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuyển tập các bài viết về Phật Đản

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuyển tập 75 bài viết về ngày Phật Thành Đạo
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Phật Pháp dành cho thiếu nhi 01. Hoàng Phước Đại dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Pháp dành cho thiếu nhi 02. Hoàng Phước Đại dịch


Pháp luận :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ðức Phật và Ðạo Phật. HT. Piyadassi; Minh Châu và Ðặng Tấn Hậu dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. HT. Thích Thiện Hoa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật được tôn vinh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật có phải là bậc nhứt thiết trí không? Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đôi lời về xá lợi Phật. Lama Kyabje Zopa Rinpoche

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giới trí thức bình luận về đức Phật và giáo pháp của Ngài (sách) Thích Quảng Bảo sưu tầm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kệ chiêm bái Xá lợi

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử Đức Phật Thích Ca . HT. Thích Minh Châu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni. Gia Tuệ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lược sử Đức Phật. Thích Chơn Thiện

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch Sử Xá Lợi Của Đức Phật Gotama. Nguyễn Văn Hiểu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mùa xuân đi tìm dấu chân Đức Phật. HT Thích Trí Quảng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thi Phẩm Cuộc Đời Đức Phật Thích-ca. Thành Tâm- Phan Khắc Nhượng

 

Phật Thành Ðạo
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh trăng với ý nghĩa chân lý trong đêm thành đạo. Thích Tâm Tôn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đây ánh quang minh chiếu diệu. Thích Tâm Tôn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ân Phật. Thích nữ Tắc Phú

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bài học thành đạo. Tâm Minh
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Cảm niệm ngày Phật thành đạo. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Cuộc hành trình vi diệu. Thích Thanh Chương
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật hãy còn đây. Thích Phổ Huân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật lịch sử và đức Phật tôn giáo. Thích Thị Quả
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật Thích Ca: con đường từ khổ hạnh đến giác ngộ. Minh Thông
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Kỷ niệm ngày Thành Đạo. HT Thích Khế Chơn 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Một vài suy tưởng nhân kỷ niệm ngày Phật thành đạo. Chơn Hương
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngày Phật thành đạo. Minh Mẫn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Tu Chứng Chánh Ðẳng Giác Của Ðức Phật. Phổ Nguyệt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuyển tập 75 bài viết về ngày Phật Thành Đạo
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Tiến Trình Giải Thoát của Đức Phật khi Ngài Thành Đạo. HT.Thích Minh Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Tưởng niệm ngày Phật thành đạo. Thích Giác Ngôn
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Trầm tư về ngày Phật thành đạo. Thích Nữ Giới Hương
ICONFLASH.jpg (769 bytes) T
hử bàn về tu chứng quan trong Phật giáo. Thích Hạnh Chánh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Từ đê
m nhìn sao mai mọc . . . Thích Phước An
ICONFLASH.jpg (769 bytes) V
ài quan niệm về Đức Phật và Đạo Phật. HT. Thích Trí Quảng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo. HT. Thích Huyền-Tôn
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Ý nghĩa Phật thành đạo. Thích Nữ Liên Chương
 

 

Đời sống của Ðức Phật

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bức thông điệp từ con người của Đức Phật. Thích Trí Chơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cuộc đời đức Phật và sự thực hành pháp của chúng ta. Dzongsar Khyentse Rinpoche

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đặc điểm của Đức Phật. Thích Huệ Thông
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật của chúng ta. HT. Thích Minh Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật: con người của mọi thời đại. TT. Thích Thiện Bảo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật với phương pháp tu tập . Thích Phước Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật giữa đời thường. Thích Phước Đạt
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật có phải là hoá thân của thượng đế?  Dhammananda; Quảng Bảo dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đời S
ống Hằng Ngày của Đức Phật. Hòa Thượng Narada
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Giới trí thức ngày nay nói gì về hình ảnh đức Phật. Dhammananda, Q.Bảo dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lòng chân thành của Đức Phật. Hạnh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự phục vụ của đức Phật cho nhân loại. Dhammananda; Quảng Bảo dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự vĩ đại của Đức Phật. Thích Viên Giác
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Đức Phật là bậc Nhất Thiết Trí. Giác Dũng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cuộc thi luận văn Phật Giáo. Trang Nhà Liên Hoa tổ chức

 

 

 

--- o0o ---
Cập nhật ngày: 01-03-2012
 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544