Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.Äpg (8936 bytes)

Diễn Đàn Đối Thoại


...... ... .

 

THƯ NGỎ 

     Gửi đọc giả để giới thiệu sách TLST (EOT) 2002

--o0o--

 

Quý đọc giả thân mến,

Kể từ khi cuốn TUYỂN TẬP SỰ THẬT (Account of TRUTH) AOT-1998 được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ cho lên Online Catalog, nhiều độc giả ngoại quốc đã chiếu cố tìm xem trên mạng lưới, trong số có Luật sư Wong sinh tại Việt Nam được cha làm bác si mang trốn qua Trung quốc rồi đến Hong Kong lúc còn nhỏ. Trước khi hành nghề luật sư tại San Francisco, ông Wong đã có bằng Tiến si Hóa học như trai trưởng của tôi là Lê Hữu Phú. Ông Wong cho Phú biết, luật sư phụ tá ông, Bob Ryan đã tìm thấy sách AOT-98 trên mạng lưới qua bút hiệu Hương Bình chứ không qua tên tôi Lê Hữu Dản. Nhiều tổ chức chính trị, tôn giáo, xã hội, truyền thông, báo chí...đã gửi thư mời tôi làm hội viên, sau khi họ biết tôi được tặng Thẻ Thư viện QHHK!

Thoạt tiên, tổ chức 'People For The American Way' (PFAW), 'Nhân Dân Vận Động Đường Hướng Hoa Kỳ' gửi thư cho tôi, ngoài bì lớn ghi chữ đỏ INSIDE: và băng đỏ chữ trắng khẩu hiệu STATE-BY-STATE STRATEGY FOR DEFEATING THE CHRISTIAN COALITION (Chiến Lược Từng Tiểu Bang Để Đánh Bại Liên Minh Thiên Chúa) bên trong đựng Thẻ Hội viên đề tên tôi và lá thư dài 4 trang nêu rõ thành tích đã đánh bại âm mưu của Liên Minh Thiên Chúa (LMTC) muốn triệt hạ bức tường truyền thống do các vị lập quốc Hoa Kỳ đã dựng lên để ngăn cách Nhà Thờ với Nhà Nước, tức tách rời Tôn giáo (TCG) với Chính trị, nói rõ hơn là cách biệt các vị lãnh đạo tôn giáo với các chính trị gia lãnh đạo chính quyền. Tôi đã làm photo khẩu hiệu trên và thẻ hội viên in vào bìa trước sách EOT-99 (Kỷ niệm 20 năm tôi vượt thoát VC bằng thuyền 1979-1999) và câu văn trong thư của bà chủ tịch Carole Shields: "With 300,000 members, we're a leading force in efforts to defend pluralism, individuality, freedom of thought, expression and religion, separation of church and state, public education, and tolerance and compassion". (Với 300 ngàn hội viên, chúng tôi là một lực lượng tiền phong nổ lực bảo vệ đa nguyên, quyền lợi cá nhân, tự do suy tư, diễn đạt và tín ngưỡng, sự ngăn cách giữa nhà thờ và nhà nước, giáo dục công cộng, khoang dung và từ bi.). Tôi viết bài "Ý Kiến của tân hội viên PFAW" và làm photo 4 trang thư của bà chủ tịch in vào EOT-99, trg.355-360. Tôi cũng đã làm photo nguyên bài báo "Founding Fathers Were Certainly Not Devout Christians"(Những Nhà Lập Quốc Hoa Kỳ Không Phải Là Những Người Tin Tưởng ở Thiên Chúa Giáo) by Teven Morris, West County Time 8/14/95 mà tôi đã đóng khung làm thành biểu ngữ và trích dẫn những câu văn đặc biệt như: "George Washington, first president: On his deathbed, Washington ultere no words of a religious and did not call for clergyman to be in attendance".(Trên giường bệnh trước khi qua đời, Tổng Thống Washington không hề đọc kinh và không gọi một tu sĩ nhà thờ nào tới làm lễ cả.)

"...This would be the best of all possible Worlds, if there were no Religion in it!!!" (Thế giới đã tốt đẹp hơn nhiều nếu không có tôn giáo trong đó!!!) (John Adams, 2nd president).

"Religious bondage shackles and debiliates the mind and unfits it for every noble enterprise." (Xiềng xích của tôn giáo đã kềm kẹp và làm yếu đuối tâm hồn khiến nó không làm được điều gì cao quý) James Madison, 4th president.

Băng biểu ngữ (tên bài báo) màu xanh và đoạn văn trên màu đỏ đã được in vào bìa sau của EOT-99, còn toàn bài in ở trang 361 thì gửi cho bà chủ tịch Carole Shields kèm theo chi phiếu $20 ủng hộ và tán thưởng tổ chức PTAW đã thành công đánh bại LMTC về âm mưu đưa TCG vào học đường công lập, bắt học sinh đọc kinh và cầu nguyện Chúa tại lớp học mà trong bước đầu họ muốn xóa bỏ thành phần Hội Phụ Huynh Học sinh các trường công ở tiểu bang Colorado để thay thế bằng những thành viên của Hội Nhà Thờ.

Tiếp đến, thân hữu Nguyễn Kinh Doanh gửi tặng tôi cuốn Trật Tự Tân Thế Giới Và Siêu Quyền Lực (TTTGVSQL) của ông sau khi nhận sách AOT-98 của tôi. Đọc lời giới thiệu của An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, cựu nữ phóng viên chiến trường VN, tôi chú ý 2 đoạn văn cô viết sau đây:

- "Nguyễn Kinh Doanh đọc rất nhiều và tìm rất nhiều tài liệu để hoàn thành quyển sách TTTTGVSQL. Những tài liệu này có thể từ những cơ quan tình báo, từ những bài báo của ký giả Mỹ, của nhà văn Mỹ, những tài liệu liên quan đến những sự sụp đổ của miền Nam VN, thái độ 'đánh không cần thắng' của chính phủ Mỹ và cuối cùng là cả triệu người miền Nam đi vào tù".

- "Người ta sợ nhất là thế giới của Siêu Quyền Lực, ở Mỹ không phải Tổng Thống Mỹ cầm quyền nhưng là chính phủ của những người có quyền lực, hay siêu quyền lực cũng thế. Người có quyền là người đưa Tổng Thống vào White House, người ta đưa được và người ta cũng giết được, nhìn lại lịch sử Hoa Kỳ, bao nhiêu Tổng Thống bị giết trong lúc đang ngự trị trên ngôi cao cả...Mời Quý Độc Giả hãy đọc chương nói về Thảm Kịch VN trong tác phẩm TTTTGVSQL". Tôi đã làm photo Chương này và nguyên bài Book Review NEW WORLD ORDER AND MONOPOLY POWER by KIEU MY DUYEN in vào EOT-99, từ trg 104 đến 121.

Xem kỷ những tài liệu từ ông William Colby, Giám Đốc Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ, đến Đô Đốc Ulysses Grant Sharp, Tổng Tư Lệnh Hải Quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương v.v. tôi nhận thấy tất cả tướng lãnh cao cấp Quân Đội đều được đặt dưới quyền của vị Tổng Tư Lệnh Tối Cao là Tổng Thống Hoa Kỳ, một nhà lãnh đạo chính trị được nhân dân HCQHK (USA) bầu lên, do sự xếp đặt của "những người có quyền lực, hay siêu quyền lực".

Tôi liên tưởng đến thời kỳ John F. Kennedy's, một con chiên đạo cơ đốc đầu tiên được bầu làm Tổng Thống Hoa Kỳ (1961-63)ử, bị giết giữa trưa ngày.22/11/63 tại Dallas, TX mà tôi tin chắc 100% do nhóm 'siêu quyền lực' chủ động, nên gần 40 năm qua chẵng ai dám phanh phui ra thủ phạm; ngay cả TT Clinton, được TT Nga Yeltsin trao tặng món quà đặc biệt (a special gift) là 'hồ sơ thủ phạm giết TT Kennedy' tại hội nghị phân chia khu vực giử gìn hòa bình cho Kosovo họp ở Đức sau khi TT Nam Tư Milesovic đầu hàng NATO, đã phải âm thầm vứt món quà đặc biệt đó vào thùng rác! Nhưng câu hỏi đáng đặt ra là tại sao 'siêu quyền lực' phải giết TT Kennedy? và phải giết sau cái chết của TT Diệm chỉ có 20 ngày? Trước khi trả lời 2 câu hỏi này chúng ta cần phân tích lý lịch của Ngô Đình Diệm, một cựu Lại Bộ Thượng Thư Nam Triều đã bị thực dân Pháp loại bỏ, được Hồng Y Spellman địa phận New York bồng bế đưa về VN năm 1954 làm thủ tướng, rồi y phản phúc truất phế Bảo Đại để tự đôn mình lên làm tổng thống chứ đâu được dân chúng bầu lên! Nên nhớ rằng trước đó vài năm, dưới thời chính phủ Eisenhower, cả Giáo Hoàng Pius XII lẫn Hồng Y Spellman đã từng vận động quân đội Mỹ giúp Pháp dự tính thả từ 1 đến 6 quả bom nguyên tử nặng 31 kilo tấn xuống Điện Biên Phủ! loại bom này mạnh gấp 3 lần quả bom thả xuống Hiroshima, Nhật, năm 1945. Nhưng quân đội Mỹ lại nằm trong tay chính quyền tức 'siêu quyền lực' (SQL), do bức tường truyền thống 'ngăn cách Nhà thờ với Nhà nước' và với kinh nghiệm của tổ tiên lập quốc để lại, SQL chẳng bao giờ quan tâm đến ý kiến điên rồ của các lãnh tụ TCG, nên sự vận động của Giáo Hoàng và Hồng Y vô hiệu quả. (Xem AOT-98 trang 541-543, và những tài liệu chứng minh Vatican và VC từng xem nhau là kẻ thù không đội trời chung, họ chỉ tạm thời thỏa hiệp với nhau để tiêu diệt kẻ thù chung là Phật Giáo và Tin Lành, được trinh bày và giải thích rất đầy đủ trong AOT-98).

Sự thật thì GH và Vatican chỉ sai khiến được nô bộc ngoan đạo Nhà Ngô, một gia đình đại Việt gian từ cha là Ngô Đình Khả đến bầy con đứng đầu là Ngô Đình Thục đã chủ trương chính sách 'gia đình trị', vì mộng làm Hồng Y nên bảo em, Diệm ban lệnh cấm treo cờ Phật giáo Quốc tế trong lễ mừng Phật Đản 2507 tại Huế, nơi đây Thục đang làm Tổng Giám Mục, gây nên cuộc tự thiêu của HT Quảng Đức và 6 tăng ni, mang lấy hậu quả sơ khởi là 2 anh em Diệm Nhu bị đền tội trước, đã bị đâm nát thây chết thê thảm trên thiết vận xa M113 của quân đội sáng ngày 2/11/63. Thế rồi, hôm đó tại tòa Bạch Ốc, TT Kennedy đón nhận hung tin này nhưng chẳng dám lộ vẽ buồn rầu trước sự hoan hỷ vui mừng của quần chúng Mỹ đã muốn ông truất phế TT Diệm ngay sau khi thấy TV chiếu cảnh tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức để lại quả tim bất diệt, 2 lần đốt bằng nhiệt độ trên 4000 vẫn còn nguyên vẹn (tôi đã in tấm hình này vào bìa trước AOT-98, được tạp chí TIME chọn làm một trong những Hình Ảnh Vĩ Đại Của Thế Kỷ 20 (Great Images of the 20th Century) có photo in lại trong EOT-Y2K trg.205, đã làm rúng động nhân tâm toàn cầu. Đánh máy đến đây, tôi ngưng để ra phòng ngoài lục thư từ sách báo mới đến, thấy một bì đề tên người gửi Mai Thanh Xuân địa chỉ ở Canada, bóc ra có 1 trang thư viết tay kể chuyện ông vào thư viện "thình lình nhìn thấy quyển 'Tuyển Tập Sự Thật' với bức hình ngoài bìa có một người ngồi trong khối lửa, lật vài trang xem thử, tôi mới phát giác 'Bảo vật đây rồi' ... Ông ghi thêm ở cuối thư: "TB. Kèm theo đây tôi xin gửi đến ông 1 money order US$28.00 để mua quyển "Tuyển Tập Sự Thật 98", 25 đô tiền sách và 3 đô tiền cước ngoài nước Mỹ". Hôm sau tôi gửi cho ông nguyên bộ 4 cuốn 98,99,2000 & 2001 trả cước phí trên $20MK. Tôi sẽ làm photo trang thư của ông Xuân in vào EOT-02 nếu có chổ.

(Tiếp tục chuyện TT Kennedy sau cái chết của TT Diệm 2/11/63) Từ đó, mỗi đêm ông quỳ dưới bàn thờ Chúa tại phòng riêng của ông để sám hối thì đã quá muộn và SQL biết vậy nên phải giết ông vì sợ ông tiết lộ bí mật của họ áp dụng tại chiến cuộc VN bằng 'Chiến Lược Đánh Để Thua' (Strategy for Defeat) mà mãi đến hơn 30 năm sau tác giả Nguyễn Kinh Doanh mới khám phá ra để xuất bản sách TTTTGVSQL tặng tôi, giúp tôi có được tài liệu quý cho vào EOT-99. Tôi đã in thêm ở trang 122, t/l "Kennedy Hối Hận Vụ Giết TT Diệm", lấy từ báo KHỞI HÀNH Nam Cali, số 26 gửi cho tôi ngày 26/12/98: "Hôm thứ ba 24/11/98, kỷ niệm ngày Tổng Thống John F. Kennedy bị ám sát chết, thư viện Kennedy ở Boston đã cho phổ biến 37 giờ thu băng trong đó có một đoạn liên hệ tới vụ đảo chánh năm 1963 tại Saigon; ông thú nhận chính phủ của ông có phần nào trách nhiệm trong cái chết của cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Cuốn băng thu ngày 4/11/63, hai ngày sau vụ ông Diệm bị giết, theo đó ông than phiền tấm điện tín gửi vào tháng 8/63, vì viết cẩu thả, đã khiến Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Saigon hiểu rằng ông chấp thuận vụ đảo chánh..." T/l này có hình những cuốn băng và hình TT Kennedy đang đứng cầm phone tại Tòa Bạch Ốc.

Sách EOT-99 xuất bản đúng vào ngày lễ của Dr Luther King Jr. 18/01/99 đã được nhiều đọc giả Mỹ Việt tại địa phương chiếu cốữ như bà Flo Abille Myers làm việc tại sở bưu điện Irvington, nơi tôi thường chở từng thùng sách đến gửi ra các nước ngoài bằng tàu thủy, bà đã hỏi mua mấy lần tôi vẫn quên, mãi đến hôm tôi tới xin nhận bì tài liệu ông Nguyễn Kinh Doanh gửi bảo đảm, bà nhắc, tôi liền trở về nhà mang đến tặng bà cuốn AOT-98 và bán cho bà cuốn EOT-99, lần sau gặp lại, bà dặn khi nào có EOT mới, nhớ bán cho bà một cuốn, cứ để sách lại ở văn phòng nếu bà không có mặt, bà sẽ ký chi phiếu để sẳn, nên 2 cuốn EOT-Y2K, EOT-01 tôi đã làm đúng theo lời bà dặn. Tôi có kể chuyện này trong thư cám ơn gửi cho ông Nguyễn Kinh Doanh ngày 1/6/99 và photo tấm chi phiếu của bà Flo in vào EOT-Y2K trg.70 & 72.

Về đọc giả người Việt, đặc biệt có thân hữu Nguyễn Văn Hóa ở Mountain View đến nhà thăm tôi đêm 26/2/99 và sau 3 giờ trao đổi ý kiến đã viết bài "Mạn Đàm Với Bác Lê Hữu Dản" (Tác giả sách Tài Liệu soi sáng Sự Thật-99 Salus ex Oriente, Salvation is coming from the East) Fax cho tôi in vào EOT-Y2K từ trang 27 đến 41 và được dịch ra Anh ngữ từ trg.42 đến 56.

Cuối tháng 3/99 tôi qua Âu Châu, dự định ở lại 1 tháng để thăm nhiều nơi. Mấy ngày đầu đến Paris ở nhà anh chị vợ nhằm lúc NATO khởi sự oanh tạc thủ đô của Nam Tư, tôi được thấy trên TV chiếu hình Giáo Hoàng JPII đứng chung với các cấp lãnh đạo Chính Thống Giáo cùng Tổng Thống Milesovic ở Belgrade. Ngày 2/4/99 tôi đi tàu điện tốc hành xuống miền Nam nước Pháp để thăm chùa Làng Mai, mới ở 3 ngày đã phải cấp tốc bay về Mỹ vì nhận tin vợ bị té bể xương chậu đang nằm bệnh viện, nhưng tôi đã được diện kiến Sư Ông Nhất Hạnh khá lâu khi trình lên Ngài cuốn EOT-99, hình in ở trang đầu sách EOT-Y2K. Chuyện hên khó quên là tại phi trường DeGaule tôi gặp cô Marie France, đọc giả EOT-95 hồi cô ở SanJose, đã đưa tôi lên chiếc Boeing 777 kiểu mới toanh ngồi ghế hạng nhất bay về Mỹ chiều 7/4/99.

Hè 99 tôi lên tu viện Kim Sơn 'tĩnh tâm' một tháng để chuẩn bị cho cuốn EOT-Y2K. Trong thời gian này tôi được Thầy Viện Trưởng Tịnh Từ cho nhiều ấn phẩm do tu viện xuất bản: Tập I Những mẫu chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm, tôi photo lại những bài của Thầy như Lời đầu chuyện, Nhiệm mầu thay đức tin, Người đưa đường dẫn lối, tôi cũng photo từ Lá Thư Kim Sơn Bộ mới bài Chú Gà Lôi Đầu Phật và tôi đã chép lại từ  băng cassette bài giảng đặc biệt của Thầy Đức Phật Trong Thời Đại Chúng Ta in vào EOT-Y2K từ trg.458 đến 485.

Tại Thất Tĩnh Tâm 2, tôi xem TV theo dỏi vụ John F. Kennedy Jr 38t lái máy bay một động cơ cánh quạt chở vợ Carolyn Bessette Kennedy 33t và chị vợ Lauren Bessette 34t, bị mất tích vùi thây dưới đáy biển gần Boston, MA từ tối thứ Sáu 16/7/99, 5 ngày sau, phải nhờ tàu cứu Navy salvage ship The USS Grasp mới tìm ra được xác. Ngày thứ Sáu 23/7/99 thi thể được thiêu và thủy táng, rải tro trên biển bằng tàu chiến USS Brisco (lần đầu tiên được phép dùng cho dân sự). Những sự kiện sống động này đã giúp tôi viết bài "Tại sao có sự trùng hợp về cái chết bất đắc kỳ tử của giòng họ Kennedy ở HK và Nhà Ngô tại VN?" in vào EOT-Y2K trang 487-490. Từ đó tôi nghĩ ra được cách trình bày bìa trước của EOT-Y2K để lôi cuốn đọc giả: Trên, in băng đỏ chữ trắng câu hỏi PHẢI CHĂNG CON CHÁU KENNEDY LÀ NHỮNG NGƯỜI TIN PHẬT? ARE YOUNGER-GENERATION KENNEDYS BELIEVERS OF BUDDHA?, dưới in tấm hình màu lấy từ People Magazine ngày 2/8/99 đăng ảnh chồng cô Rory Kennedy mặc áo thun có in tượng Phật nơi ngực. Còn bìa sau thì độc đáo hơn, in chữ lớn màu đỏ câu hỏi của bình luận gia Frank R. Zindler AI LÀ ĐỆ NHẤT ÁC NHÂN CỦA THẾ KỶ 20? Who Is The Most Evil Man Of The 20th Century? và ông ta tự trả lời là Giáo Hoàng John Paul II, tôi chỉ chọn 2 câu in dưới câu hỏi này, bên cạnh in hình màu GH JPII: "Trong khi Hitler phạm tội dự tính diệt chủng đối với một nhóm người đặc biệt, John Paul II sẽ bị kết tội dự tính diệt chủng đối với toàn thể nhân loại (Whereas Hitler was guilty of premediated genocide against particular groups of humans, John Paul II will be charged with premeditation of genocide against the human race itself)"

"Người ta sẽ nhớ rằng John Paul II là người làm tăng sự khổ cực của con người hơn bất cứ ai khác trong lịch sử văn minh (John Paul II will be remembered as the man who increases human misery more than anyone in the history of civilization)"

(Frank R. Zindler, "Greatest Hits From Ohio", AA Press Austin, TX 1991. p.182). Ở dưới là hình lấy từ video màu cuộc biểu tình chống Trần Trường tại Santa Ana, Nam Cali. (Picture from NV Video Productions Inc.) một người 2 tay đưa tấm biển lên cao có hình Hitler và Hồ Chí Minh với câu HOCHIMINH AND ADOLF HITLER ARE MASS MURDERERS.

Sách EOT-Y2K được nổi bậc nhất là bài giảng của Sư Ông Nhất Hạnh "Con Người Lý Tưởng Và Hạnh Phúc" mà tôi cũng đã chép từ băng audio cassette, dịch ra Anh ngữ "Man, Ideals and Happiness" in chung với phần tài liệu quốc tế vận động cho Ngài được về VN 'giảng dạy cho đồng bào' như thư của TT Liên Bang Thụy sĩ Flavio Cotti, của Chủ tịch Thượng Viện Pháp Jean Francois-Poncet và của Thượng Nghị Sĩ Mỹ John McCain gửi Thủ tướng Phan van Khải ủng hộ chương trình thăm VN 6 tuần của 'Thầy' "Venerable Thich Nhat Hanh's Proposed Visit to Vietnaam Six Weeks, March-April 1999" cùng bài báo Một tu sĩ lưu vong mơ ước trở về VN (The NY Times) và bài Bao giờ Thầy Nhất Hạnh về VN? Chân Pháp Ấn, tôi lấy từ Lá Thư 22 của Làng Mai; tất cả in Chương 3, từ trg 206 đến 291.

Chương 6: "SỰ THẬT về Đức Mẹ LaVang" do Đức Cố Lê sưu tầm; trg.573-600. "Chuyện Phong Thánh Cho Bà Jeanne D' Arc" của Việt Án Anh, trg.601-602, bản tin "TCG có thêm 14 thánh" TH Tòa Thánh Vatican, và bản tin "Cursing Mary, saints no longer criminal act" (Tại Ý, chửi bới Mẹ Maria và các thánh không còn bị buộc tội nữa) West County Times. trg.603.

Chương 7: "Dharma Dogs" Tricycle The Buddhist Review trg.614 "Tại Sao Ăn Chay? Why Vegetarism?" của Việt Chí Nhân, trg.615. "Chó Sói Cũng Vào Cửa Thiền, Coyotes In The Monastery" của Sơn Cư, trg.627. "Buddhism After Baseball" (SJMN) trg.634

Chương 8, T/l chứng minh Hoa Kỳ là siêu quyền lực của thế kỷ 20 và cả thế kỷ 21 "The US stands supreme, A Second American Century?" by Charles Krauthammer, TIME Apr.99.và bản tin "Nazi group cancels D.C march" tôi ghi chú: "Tại sao không cấm mà lại xài bạc triệu tiền thuế của dân đóng góp để bảo vệ cho vài chục tên tôn thờ đồ tể Nazi Hitler diễn hành kỷ niệm tên tội phạm chiến tranh này tại Hoa Thịnh Đốn?" (trg.665-666) Phải chăng vì câu hỏi này của tôi mà Cảnh sát đã cấm không cho bọn Nazi Group diễn hành ở Wash.DC từ năm ngoái 2001?

Bìa trước EOT-2001, in câu hỏi chữ đỏ lớn làm đề tài cho sách: JESUS, Disciple of BUDDHA? Giê-su, Đệ tử của BỤT?

Dưới hình Giê-su, Đức Phật và photo bìa trước sách JESUS lived in INDIA, in phần kết luận của tác giả Holger Kersten, một giáo sư thần học Đức đã bỏ ra 5 năm đi từ Trung Đông qua tận Hy Mã Lạp Sơn tìm cho ra sử tích của Jesus từ thời niên thiếu đến lúc chết già ở Ấn, sách này bán hết đợt đầu 1 triệu rưởi cuốn, 4 năm sau đã phải tái bản đến 7 lần mà tôi mua được cuốn chót tại Wash.DC. nhân dịp qua thăm thư viện QHHK tháng 4/2000:

- In his youth Jesus followed the ancient Silk Road to India. While there he studied Buddhism, adopting its tenets and becoming a spiritual master.

- Jesus survived the crucifixion.

- After the 'resurrection' Jesus, returned to India, to die in old age.

- Jesus was buried in Srinagar, the capitol of Kashmir, where he continues to be revered as a saintly man.

- The tomb of Jesus still exists in Kashmir

- Vào thời niên thiếu, Giê-su đã theo con Đường Lụa qua Ấn Độ. Ở đây ông nghiên cứu và hành trì giáo lý Phật Giáo rồi trở nên một bậc Đạo Sư.

- Giê-su đã thoát chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá.

- Sau khi "phục sinh", Giê-su trở về Ấn Độ và chết trong tuổi già.

- Giê-su được chôn tại Srinagar, thủ đô Kashmir, nơi đây ông tiếp tục được tôn thờ như một thánh nhân.

- Mộ của Giê-su hiện còn tại Kashmir.

Holger Kersten

Bìa sau in tờ truyền đơn màu vàng 3 sọc đỏ (quốc kỳ VNCH) với hình Lý Tống đã thả xuống Saigon 50 ngàn tờ trong khi TT Clinton đang thăm Hà Nội, kêu gọi đồng bào nổi dậy bằng thơ:

Bắc Bộ Phủ toàn những tên đầu gấu

Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ

Ta đứng dậy - Cộng sụp đổ

Tôi đã viết thư ngỏ và lời tựa song ngữ Việt Anh giới thiệu cuốn EOT-01 khá đầy đủ in vào đầu sách từ trang 17 đến 42, kể chuyện tôi toàn gặp may tìm được sách lớn như cuốn "Jesus lived in India", sách nhỏ như tập "Jesus and Buddha THE PARALLEL SAYINGS" Edited by Marcus Borg, với phần giới thiệu của Jack Kornfield, tôi chỉ lấy đoạn t/g đề cập đến ông Đạo Dừa: "While studing Buddhism I had the privilege of visiting a monastery in the Mekong Delta of Vietnam. It was built on an Island by a master of peace known as the Coconut Monk and filled with monks during the war years. Passing along the waterways in the midst of active fighting, our boat arrived at the dock where Buddhist monks greeted and escoted us around... Then they took us to the end of the island where, on top of a hill, there was an enormous fiftyfoot tall statue of a standing Buddha. Next to Buddha stood an equally tall statue of Jesus. They had their arms around each others' shoulders, smiling."...để chứng minh rằng ông Đạo Dừa không những đã biết rõ "Giê-su là một nhà sư Phật giáo" trước cả Holger Kersten hàng chục năm, mà ông còn tôn thờ Giê-su như một vị Bồ Tát. Ông tên là Nguyễn Thành Nam, có bằng kỷ sư hóa học Pháp, cuối thập niên 50 đã từ Bến Tre mang lên Saigon cái lồng đựng 1 con mèo và 1 con chuột đang sống chung với nhau, xin yết kiến TT Diệm và định ra Hà Nội gặp Hồ Chí Minh để yêu cầu 2 nhà lãnh đạo Nam Bắc chấm dứt cuộc chiến nồi da xáo thịt VN nhưng bất thành.

Chương 3: T/l về những sai lầm của GH JPII đã và đang làm sụp đổ Vatican: "A slap in the face to the pope" by M.Landler, The NY Times.trg.320. "Pilgrimage fueling tensions" by N.Morris, MN M.E Bureau. trg.325. "Pope aks for forgiveness JPII admits to lapses by Catholics over 2000 years" by A. Stanley NY Times. trg.326. Tôi giới thiệu cuốn "Giáo Hoàng Thành Ngụy Giáo Hoàng" của t/s Trương Tiến Đạt POBox 829 Fair Oaks, CA 95628, photo chương 5 & 7 in vào trg.330-341 và cuốn "VATICAN Thú Tội & Xin Lỗi" của 6 tác giả trong số có t/s Trần Chung Ngọc viết bài Tản Mạn Về Giáo Hoàng "Xưng Thú 7 Núi Tội Lỗi" (Quang Duc Homepage Fawkner, Melbourne, Australia), tôi photo in vào trg.342-385. Tôi giới thiệu sách "The Empty Church" by Thomas C. Reeves, trg.387 và"Inside The Vatican" by TJ. Reese trg.389, bản tin "AIDS death rate high for Catholic priests" by Judy L.Thomas KRNS (thống kê cho biết số tu sĩ TCG chết vì 'xi-đa' cao hơn 4 lần thường dân!) trg.393-394.

Chương 4: T/l chứng minh sự phát triển lớn mạnh của Phật giáo tại Tây phương, nhất là tại Hoa Kỳ nhờ sự hoạt động tích cực của 2 danh sư lưu vong quốc tế Đức Đạt Lai Lạt Ma, Thiền sư Nhất Hạnh và nhờ sự hoạt động liên tục của các chức sắc cao cấp của Giáo hội PGVNTN khắp nơi ở hải ngoại.

Đặc biệt trong chương 4 này có 2 tài liệu Anh ngữ: A Buddha Busts Out Inside the dramatic escape of a living Buddha (A Newsweek investigation) photo từ Newsweek 3/6/2000, trg.399-401 và bài nói chuyện năm ngoái của Sư Ông Nhất Hạnh tại nhà tù tử hình ở Maryland, photo từ Parallax Press Be Free Where You are a talk given at the Maryland Correctional Institution Thich Nhat Hanh trg.402-431.

Chương 5: T/l về những sự kiện đặc biệt liên quan đến tôn giáo, chính trị....xẩy ra trong năm 2000 và đầu năm 2001 như: Hội Nghị Thượng Đỉnh Thiên Niên Kỷ về hòa bình thế giới của các nhà lãnh đạo tôn giáo và tâm linh (Tường thuật của tăng đoàn Làng Mai) trg 480-501, Bloodshed in the Middle East, On the barricades The hard reality behind the youthful face of the intifada (US.News & Word Report),trg.508, Israeli missiles kill Palestinian milita leader (SJMN) trg.511, THE FATE of JERUSALEM Inside The Fight Over A Sacred City's Future (Newsweek) trg.512, The Inside Story of America's Closest, Craziest Election Recollecting the Presidents (Newsweek) trg.520-

Chương 6: T/l về những sự kiện đặc biệt tại VN năm 2000 và đầu năm 2001: "Lý Tống thả 50 ngàn truyền đơn tại địa phận Sàigòn và Tây Ninh kêu gọi nổi dậy vừa lúc TT Hoa Kỳ Bill Clinton viếng thăm VN" trg.542. "Activist Tong is accused of hiÄacking" (Reuters) trg.544. "Các Nghị sĩ đề cập với TT Clinton về Nhân quyền tại VN" trg.543. "Hanoi wants more MIA help More than 300,000 Vietnamese soldiers missing" (SJMN) trg.548. "HUẾ: Đấu tố sư, lấy chùa dạy nghề du lịch", của Thích Thiện Hạnh, TM Tăng Đoàn Thừa Thiên ký ngày 11/7/2000 (VB) trg.549-557. "Worst floods in seven decades Vietnamese suffering as water rushes from all directions (AP)" trg.559. "Tight state control of official religions isolates many leaders Buddhism" Thich Quang Do is one of the few remaining leaders of the Unified Buddhist Church of Vietnam which has effectively been banned by the government (AP) trg.560."Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi thư cho TTKLHQ đề nghị mời Đức Đạt Lai Lạt Ma tham gia Thượng Đỉnh Thế Giới vì Hòa bình" (TH) trg.561. "HàNội ngăn cản không cho TT Thái Hòa đến dự hội nghị thượng đỉnh thiên niên kỷ" (NBVNSJ) trg.564. "APPEAL (in late 2000) We Need True Freedom Of Religion In Vietnam Rev.Tadeo Nguyên van Ly"  (Đối Lực) trg.565. "Religion in Vietnam Annual US Report on Religious Freedom Sharply Rebukes Hanoi Following their faith--in secret, in peril Religious expression growing despite ban by government" (MNVNB) trg.566-571.

Chương 7: T/l cho thấy CĐNVQGHN tích cực chống VC và tay sai, bọn này bị thảm bại khắp nơi. Tôi in tặng BTC biểu tình chống triển lãm hình Hồ tặc ở Oakland, Ca. 1000 booklets "The Blood-Red Hand of HCM" trg.578. kèm theo photo nguyên bản công hàm Phạm văn Đồng ấn ký 'ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/58 của chính phủ nước CHNDTH, quyết định về hải phận của Trung quốc' cam kết tôn trọng hải phận 12 hải lý của TQ làm chủ đảo Hoàng Sa, trg.596 và photo bản đồ VN thời Pháp thuộc AN NAM ĐẠI QUỐC HỌA ĐỒ có ghi rõ tên đảo Cát Vàng trg.597. T/l lấy từ "Le livre noir du communisme Crimes, terreur, répression" của nhà xb Robert Laffont, trg.598-610. "Thông Cáo Báo Chí tại Paris ngày 29.5.2000" của UBBVQLNVN v/v Lê Khả Phiêu công du Pháp quốc, trg.611-615. Photo bài báo về lão tướng Trần Hồng "Il tire des fusées de détresse devant l'ambassade du VN" (Le Parisien) trg.616. "Những Nhân Vật Tranh Đấu Nổi Bật Trong Năm 2000" trg.620. "Committee For Religious Freedom In Vietnam Wash.DC 2001, Press Release 12/18/2000" trg.621. "Ủy Nhiệm Thư"  ký tên Lý Tống, Trại giam Rayong, Thái Lan 27/12/2000. trg.622."Nguyễn Thị Ngọc Hạnh: 'Tôi Sẽ Chết','Tôi không đấu tranh cho cá nhân tôi, mà tôi đấu tranh cho tự do của cả dân tộc tôi' (báo Gọi Đàn), trg.624-625. "PETITION" to Mr. Tony Blair British Prime Minister, tôi ký tên, trg.626.

Chương 8: T/l về sự liên hệ của tôi với cựu tướng Đổ Mậu, với nữ sĩ Kim Anh Nguyễn Việt Nữ và với anh hùng Lý Tống. Thư ngày 26/6/2000 tôi gửi g/s Trần Chung Ngọc trg.638-645. "Hội Phật Giáo Quốc Doanh và Những Lý Luận Chính Trị của Họ" (Nguyễn Việt Nữ) trg.648-650. "Đối Thoại Với Cựu Tướng Đổ Mậu, Đại Phước Hay Đại Họa?" (NVN) trg.651-669. "Đài Tư Do Moscow phỏng vấn cụ Lê Hữu Dản về hành động Lý Tống" (Lý Tống - Chiến dịch trở về Đất Mẹ) trg.670. Bài viết của tôi "Siêu anh hùng Lý Tống đáp ứng SQL Hoa Kỳ? Super-hero LyTong responds to the American Superpower's call?" trg.674-675.

Xin lưu ý đọc giả về bức thư ngắn đề ngày 20/1/2001 của TV Huy ở San Jose gửi cho tôi: "Con tên là Huy, nguyên là s/v ĐH Berkely. Trước đây con có đọc sách bác viết Cuốn Sự Thật, lúc đó con rất buồn vì bác có viết câu "Thà mất Nước hơn là mất Chúa" nhưng nay qua sự kiện tranh đấu của Linh Mục Lý con mới thấy câu viết ấy là đúng sự thật. Tại sao đều là linh mục, đều là người Thiên Chúa giáo cả, đều bị áp bức cả mà không ai ở quốc nội hổ trợ linh mục Lý? Mong bác Dản phổ biến những dòng này trên sách bác. Một s/v Thiên Chúa giáo ở hải ngoại. Kính chào Bác.TVHuy." Tôi đã in thư này với chú thích ở trang 707 cuối sách EOT-01.

Tôi đã nghĩ ra đề tài của EOT-02NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM với mục đích KỶ NIỆM:

- 20 năm HT Huyền Quang bị VC lưu đày ra Quảng Ngãi

- 10 năm Ngài phát động cuộc tranh đấu "Mở Trừ Trói Buộc" (Xem bài tôi thuyết trình trong buổi hội thảo tại St James Park, SJ chủ nhật 20/9/92 "Diễn Tiến Cuộc Tranh Đấu Mở Trừ Trói Buộc Tại VN từ 3/5/92 đến nay" in trong TTST-98 trg.353)

- 10 năm Phật tử Lý Tống rải 50 ngàn truyền đơn và nhảy dù xuống Saigon để ủng hộ Ngài Huyền Quang đang bị bộ Nội vụ VC ép buộc Ngài: 1) Không được nhân danh QVT Viện Hóa Đạo ký thư gửi đi đó đi đây bất hợp pháp. 2) Phải giao khuôn dấu VHĐ và đóng cửa VP lưu vong VHĐ tại Hội Phước, Quảng Ngãi. 3) Nếu không tuân sẽ có biện pháp đối phó.Không thể để ông làm việc phạm pháp nhiều hơn nữa.

- 10 năm Đại Hội thành lập Giáo Hội PGVNTN Hải ngoại tại San Jose 27/9/92 (Đại Hội đã dùng bài thuyết trình của tôi nói trên để ra bản Tuyên Cáo của Giáo Hội vừa được thành lập).

- 10 năm "Phái Đoàn Vatican đến Hà Nội" xin VC chấp thuận việc bổ nhiệm một số linh mục tại VN (Tuần báo Mõ số 547 ngày 10/10/92). Có thể tôi sẽ photo hình đăng trên t/b Mõ in vào bìa sau EOT-02, ở dưới in hình LM Lý và thư của TVHuy.

Về cuốn EOT-02 tôi đã có sẳn khá nhiều phim ảnh như Video "Lửa Phực Lên Từ Huế 24/5/93";"Tuần lễ cầu nguyện do tăng đoàn TT tổ chức tại chùa Từ Hiếu Huế từ 8 đến 14/2/01";"Hội Luận về lời kêu gọi của HT Quảng Độ & Lễ Phật Đản PL 2545" tại Santa Ana, Nam Cali; "Thuyết trình của các nhân vật Võ văn Ái (VN) Ỷ Lan (Anh) Oliver Dupuis (Bỉ)  tranh đấu cho Nhân quyền VN" tại San Jose 29/7/01, 2 cuốn sau do tôi quay và nhiều tài liệu giá trị rất hấp dẫn được các nhân vật nổi tiếng gửi tặng trong số có g/s t/s Robert Topmiler trước khi qua Nam Hàn dạy học đã viết thư tán thành luận cứ của tôi trong EOT-01 kèm theo đĩa khảo cứu của ông về PGHHVN; t/s Trương Tiến Đạt tặng tôi cuốn Quỷ Vương đã Ra Đời 400 trang, chỉ trích Giáo Hoàng là 'Ngụy Giáo Hoàng' trong nguyệt san Tiếng Loa Cảnh Báo năm ngoái tôi đã photo in vào EOT-01 trg.330-341, nay thêm GH là Ngụy-Ki-tô tiền hô của Quỷ Vương (Chương 4), t/s Đạt hứa sẽ gửi cho tôi bản dịch Anh ngữ để tôi in vào EOT-02; ĐĐ Thích Nguyên Tạng chủ biên trang nhà Quảng Đức www.quangduc.com của Tu viện, số 105 Lynch Rd, Fawkner Vic 3060 Australia đã gửi biếu tôi mấy tài liệu, kèm theo Lá Thư Vu Lan của Thầy Thích Tâm Phương Trụ trì Tu Viện Quảng Đức, tạp chí Pháp Bảo số 59 Mừng Phật Đản PL 2545 trong đó có bài của Thầy "Phật Giáo trên mạng lưới Internet", "Buddhism on fertility and population control" by Nguyễn Phúc Bửu Tập, Thầy còn photo gửi cho bài của Đức Ông Trần văn Hoài  "Đâu là vấn đề chính yếu của Giáo Hội Công Giáo VN hôm nay?" ở cuối bài Đức Ông nhấn mạnh câu hỏi "Tại sao các ngài áp dụng chính sách 'ngả tay xin' trong lúc CS mất hết uy thế với ảnh hưởng quốc tế và đang sợ sức mạnh các tôn giáo tiêu diệt?" Tại sao? Vì lý do gì? đăng trên TiVi Tuần-san số 799, 18.7.2001 xuất bản ở Úc. Bài này đã được dịch ra Anh văn để in vào EOT-02. HT t/s Thích Trí Chơn Phó CTHĐĐHGHPGVNTNHNTHK gửi tặng sách Thầy dịch Lòng Thương Yêu Sự Sống "The Love of Life" của G.B. Talovich sách Anh ngữ gồm 100 câu chuyện Thầy chọn 22 thôi, tôi sẽ chọn lại vài chuyện in vào EOT-02. Rất nhiều tài liệu hấp dẫn khác do tôi thu thập nhờ đi dự lễ Phật Đản, hội luận về lời kêu gọi của HT Quảng Độ tại Santa Ana, Nam Cali; dự ngày quốc kháng 30/4, ngày Quân lực VNCH 19/6 do UBBVCN tổ chức tại San Jose; dự khóa tu học đầu tháng 7 tại chùa Như Lai của HT Chánh Lạc ở Denver, CO; dự Ngày Cầu Nguyện cho tự do tôn giáo tại VN và cho 2 Ngài Huyền Quang & Quảng Độ được tự do, trước QHHK 25/7/01, tôi được g/s Võ văn Ái tặng tập đặc san 25 năm tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo , tôi sẽ chọn một số hình ảnh và t/l ngoại ngữ Anh Pháp in vào EOT-02; từ Wash.DC về tôi kịp dự chương trình Hát cho tự do tôn giáo & nhân quyền tại VN tổ chức tại San Jose chủ nhật 29/7/01 để nghe 2 chiến sĩ nhân quyền Võ văn Ái và Ỷ Lan tường trình về công tác và thành quả mới nhất, đặc biệt là nghe dân biểu QH Âu châu Olivier Dupuis tường thuật từng chi tiết chuyến công tác của ông và viên phụ tá tại Saigon, 'tọa kháng' tại Thanh Minh thiền viện ngày 6/6/01. Tôi cũng có dự buổi ra mắt sách của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện và nữ anh thư Nguyễn thị Ngọc Hạnh, bài nói chuyện của NCT đăng trên báo Quê Hương đã được dịch ra Anh ngữ để in vào EOT-02. Chủ nhật vừa qua tôi lên tu viện Kim Sơn dự lễ Vu Lan được thầy Viện Trưởng tặng sách giới thiệu vài nét tu viện Kim Sơn, làm 4 câu thơ đề biếu 4 chữ đầu câu: Không Trì Hữu Dản, đặc biệt là được nghe Thầy đọc lá thư viết tay chữ Việt của l học sinh 18t vừa tốt nghiệp trung học, viết để dâng lên Thầy, quá hay nên tôi đã xin Thầy bảo cháu viết lại thư bằng Anh văn để tôi in vào EOT-02. Xem sách giới thiệu Thầy cho, tôi để ý đến hình Ông Kevin người Mỹ , nhà thầu xây móng ngôi nhà Đại Bi đang quỳ lạy sát đất lễ Phật phát nguyện hết lòng đóng góp bàn tay xây dựng tu viện Kim Sơn và xem bài Tri ân công đức liệt kê trên 10 trang danh sách các tổ chức PG từ Tổng GH đến các GH, các Trung tâm PG, các Cộng Đồng PG, các Nhóm Thiền Quán khắp Âu,Á, Mỹ, Úc châu đã làm cho tôi vô cùng phấn khởi, tôi sẽ chọn ít hình và bài in vào EOT-02. Đánh máy tới đây, cháu gái mang báo Quê Hương mới gửi đến, tôi liếc xem qua trang đầu thấy tin Huynh Trưởng GĐPT Hồ Tấn Anh tự thiêu tại Đà Nẳng, nhìn xuống bên trái đọc tin Phái đoàn 8 người, trong đó có chị Nguyễn thị Ngọc Hạnh từ Paris đi Roma để thỉnh nguyện Đức Giáo Hoàng can thiệp cho Cha Nguyễn Văn Lý gặp tai nạn giữa đường phải trở về lại Paris làm cho tôi muốn xỉu, gục mặt xuống bàn máy PC suy tư: Quả thật tội nghiệp cho chị Ngọc Hạnh, giờ này vẫn còn ngây thơ tin tưởng vào Giáo Hoàng! đúng ra Ngài phải có bổn phận can thiệp ngay cho Cha Lý từ hơn nữa năm nay rồi, tại sao chị lại đi qua tận Roma để thỉnh nguyện Giáo Hoàng, một người đã công khai xưng thú 7 núi tội lỗi! đã bị con chiên t/s Trương Tiến Đạt lên án là Ngụy Giáo Hoàng và bình luận gia quốc tế Frank R. Zindler cho là Đệ Nhất Ác Nhân Của Thế Kỷ 20!, làm sao Giáo Hoàng can thiệp được khi Ngài và Vatican đã thỏa hiệp và 'ngả tay xin' VC?. Tôi xin phép tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ quý vị vào Lời Nói Đầu của EOT-02.

Thân ái,

Hương Bình Lê Hữu Dản

Fremont, Mùa Vu Lan PL. 2545

Liên lạc: Mr Le Huu Dan
39781 Costa Way
Fremont. CA 94538. USA
Email: thinhh_le@yahoo.com

 


Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Diễn Đàn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com