Tiếng Việt

                  Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.Äpg (8936 bytes)

Diễn Đàn Đối Thoại


...... ... .

 

CON NAI VÀNG   

Văn Khôi Bảo Quốc Kiếm

--o0o--

    

Khi bài “Lủa trong Phật Thất” được Trang nhà Quảng Đức đăng tải vào mục Diễn Đàn thì  Diệu Chánh là người lên tiếng đầu tiên. Đây là một niềm vui cho tôi  vì đã có người đọc và góp ý. Dù là khen hay chê, cũng là một khích lệ cho người viết. Tuy nhiên có một điều mà tôi cần nhấn mạnh để người đọc có một cái nhìn chính xác về tôi. Như đã thưa, tôi không phải là một nhà chính trị, không phải là người trí thức, không phải là Phật tử giỏi, mà chỉ là một người Việt nam, và là một Phật tử tầm thường nhỏ bé, nhưng trái tim và khối óc luôn luôn  mang nặng tình tự Dân tộc, và xót xa cho PGVN trong suốt một quá trình mấy mươi năm dài nổi chìm cay đắng. Chư Thánh tử đạo đã hiến dâng đời mình cho sự trừơng tồn của đạo pháp, Chư Tôn Thiền đức đã và đang gánh chịu những hậu qủa thê lương của các chế độ độc tài, vô nhân đạo. Do vậy, bài viết không mang tính chất bài bác hay chụp mũ gì cả. Tôi muốn nói lên những điều mà tôi nhận biết để cùng mọi người tìm một giải pháp ứng phó, hầu bảo vệ đạo pháp và giống nòi.

            Tôi không biết Diệu Chánh là ai, người ở trong hay ngoài nước, bao nhiêu tuổi rồi, trình độ kiến thức Tiến sĩ, kỷ sư... hay cũng như người viết. Nhưng có một điều tôi biết chắc là rất ngây thơ dễ mến. Vì vậy , tôi xin phép được gọi bằng em để dẽ dàng tâm sự. Diệu Chánh không buồn chứ ?  Diệu Chánh à, Như em biết, đạo Phật là đạo của Từ bi và Trí tụệ. Rời một trong hai điều ấy thì không còn là đạo Phật nữa. Hay nói một cách hkác, thì trong Từ bi đã có sẵn Trí tuệ và trong Trí tuệ đã có sanü Từ bi.  Chữ Trí tuệ mà chúng mình đang học đây là chữ Trí tuệ của đạo Phật, chứù không phải trí tuệ thế gian. Vì trí tụệ thế gian bị chia ra thành trí tuệ thiện và trí tuệ ác. Còn Trí tuệ của đạo Phật thì vượt ra ngòai những đối đãi thế gian. Do đó mà, lấy trí tuệ thế gian để đo lường Phật pháp là một điều tội lỗi, phải không em ?  Từ bi và Trí tuệ của đạo Phật chỉ phát khởi trong những con người tu học theo Phật pháp, nghĩa là nếu không học và không tu theo Phật pháp mà có được trí tuệ, thì trí tuệ ấy là trí thế gian, và tất nhiên không thể phát sinh ra Từ bi của đạo Phật, có chăng chỉ là lòng nhân và bác ái. Vì vậy chỉ có Tam vô lậu học Giới Định Huệ là cửa vao duy nhất. Cho nên một ai đó nói rằng họ đạt được trí Phật , trí Bồ tát, là điều không thể tin được. Không có Giới, tất không có Định và không có Huệ. Lại nữa, trong Tứ thập nhị chương đức Phật dạy: “Ly dục tịch tịnh thị tối vi thắng”. Cho nên kẻ chưa ly dục, không thể nào so sánh được với bậc xuất gia. Chính vì vậy mà chư Tăng đươc Trời người tôn trọng. Người có trí thế gian, nếu biết sử dụng thì mới có thể giúp ích cho đời, bằng ngược lại chỉ gieo thêm cho đời những khổ đau xấu ác không thể lường được. Có những người thực sự có sở học, nhưng cũng có kẽ chỉ góp nhặt chỗ này vài câu, chỗ kia vài chữ, vặn vẹo chỗ này, bóp méo chỗ kia để lợi dụng cho vinh thân phì gia, thì thật là đáng tởm. Tôi lại muốn nói với em về chữ Giới của người tại gia. Là Phật tử , chắc em thuộc lòng 5 giới cấm Sát, Đạo, Dâm, Vọng, Tửu rồi phải không ? Vậy chỉ hỏi em một giới thôi, giới Sát chẳng hạn, em đã thực hiện như thế nào ?Người tu theo đạo Từ bi tất không sát hại , mà lại còn cứu mạng chúng sinh, và tất nhiên người xuất gia và tại gia sẽ thực hịện có tầm mức sai khác. Ở đây, tôi chỉ bàn với em trong phạm vi của chúng mình thôi. Theo ngu ý, một người tu tại gia, sẽ phải lần lượt giữ sát giới từ cao đến thấp, từ gần đến xa nhu vầy : không giêt bậc tu hành, không giết cha mẹ, anh em, thân tộc, đồng loại- không giết những con vật có công, gần gũi và sau cùng mới không giết chúng sanh. Tuy nhiên trong thực tế, sự thực hành có lắm điều khó xử. Thí dụ như, khi em gặp một tướng cướp chạy lánh sự rươtï bắt của nhà đương quyền chẳng hạn. Người ta hỏi em, em sẽ trả lời thế nào, cho đúng Từ bi ? Nếu nói đúng, kẻ cướp có thể bị bắt, bị giết, thì em phạm giới. Nếu nói sai thì em cũng phạm giới, lại còn nuôi dưỡng kẽ giết người, cướp của. Em nghĩ sao ?  Trong sát giới, tôi đã thấy sự phân tích như sau :Cố tâm sát, Vô tâm sát, Nghiệp sát, Dĩ sát chỉ sát...chẳng hạn. Như vậy , theo em, người lính có nên nhắm thẳng kẽ thù mà bắn, khi họ đang giao chiến hay không? Vị quan tòa có cần tuyên án tử hình theo luật hay không? Khi bạn em chẳng hạn, cương quyết đi giết người để trả thù riêng, em không thể can ngăn bằng lời, dù em đã cố gắng nhiều lần, vậy có nên đánh gục nó để ngăn ngừa tội ác hay không? Đánh nóø không chết, nhưng làm ác sẽ phải chết. Em nghĩ sao ?

            Khi đến các chùùa, em thường thấy tượng hai vị Hộ pháp. Một bên là ngài Vi đà, với bộ Võ quan uy nghi, tay chống cây bảo kiếm. Bên kia ngài Tiêu diện Diệm khẩu Qủi vương, với thân hình quái dị, mà người đời thường gọi là ông ác. Em có biết tại sao ngài Quán thế Âm lại phải hóa thân như thế?  Đó chính là sự khổ tâm của người làm cha mẹ, bằng mọi cách để cứu vớt con mình ra khỏi tội khổ trầm luân. Mà nếu như phạm một lần thì e muôn đời, vạn kiếp phải trôi lăn trong tam đồ lục đạo. Vì thế cho nên, chúng ta không thể nào luận bàn ngang bướng, khi mà chúng ta không hiểu được tâm ý của người hành xử. Nói như thế, không phải tôi khuyên em mãi mãi im lặng, hoặc nhìn mọi việc một cách mù lòa không lối  ra.  Nhìn vào đâu cũng cho là không biết “hư thực ra sao, có thể là, e rằng “....Im lặng là lúc mà chúng ta dùng lí trí để suy luận, dò xét cho đến cội nguồn để tìm ra đáp số. Phải nghe ngóng nơi người khác, nhưng đồng thời cũng phải biết mình nghe những gì, nghe ai... Chỉ có như thế mới tiến bộ thêm lên, mới có thể chỉ ác, hành thiện một cách đúng đắn. Hơi dài dòng rồi đó, phải không nè? Đừng cho rằng tôi lên lớp em, không đâu, mình cùng bàn luận với nhau để rồi mai kia mốt nọ, mình càng hiểu nhau hơn, để cùng góp sức làm thăng hoa cuộc sống nếu có thể. Tôi hiểu rằng , chúng ta không phải là anh em ruột thịt, nhưng ít ra mình cũng là huynh đệ đồng môn, là con yêu của đức Từ phụ, là đệ tử của chư Tôn thiền đức. Cho dù trong đời sống thực tế, em đang ở nơi thuợng tầng trí thức, tôo èo ọp nơi xó xỉnh cuộc đời, nhưng chúng ta có cùng chí hướng là học Phật, tu Phật, phải thế không em ? Nói thế không phải con bọ chét cùng đại bàng muốn so cánh giữa tầng mây, mà chỉ muốn cả cao lẫn thấp, cả to lẫn nhỏ, cả trong lẫn ngoài, cùng chung sức kề vai, mới tao nên đại sự. Đức Phật từng dạy:” Đừng khinh đốm lửa nhỏ, vì nó có thể đốt cháy cả tam thiên”.

            Trong một e-mail ngắn gọn gởi cho Thầy chủ trang, em viết:” Cọng sản hay Cọng hòa thì đâu có ảnh hưởng vào việc truyền bá Phật pháp của đức Phật...”Ý niệm này y như “con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô”.Câu nói ngây ngô dễ thương làm sao ấy. Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại, và bằng tự kỷ ám thị, tôi hình dung cuộc đời của một con nai vàng thực sự khi đứng trước trời đất mênh mông, rừng sâu thăm thẳm. Nhìn tám phương bốn hướng, cái tâm nó mơ màng để thêu dệt mộng đời cao đẹp. Nó đâu biết rằng , trong một góc trời nhỏ bé yêu thương của nó, chú thợ SĂN đang ghì chặt khẩu súng, hướng về phía nó, trong lớp ngụy trang của cỏ non xanh mướt. Bỗng một tiếng chát chúa dội vào lưng, nó chạy và viên đạn thóang bay qua. Nó thóat nạn. Thóat khỏi sự ngây thơ của cuộc đời đầy cạm bẩy. Diệu Chánh mến, hãy nói cho tôi nghe về cảm nghĩ của con nai khi nhìn lại vết thâm tím trên mình của nó. Oán hận? Cám ơn? và chi chi nữa...

            Còn về chuyện Cọng hòa hay Cọng sản, tôi không dám tự mình khua môi động tiếng. Bởi vì tôi hiểu em sẽ nói là” không biết thực hư ra sao, cũng không chánh kiến, không tốt( như Dong phuong Le từng nói). Để nhắc em nhớ lại cái câu “không ảnh hưởng” của em , Tôi xin lươc trích vái sự kiện như sau:

            -Trong đơn “xin cứu xét nhiều việc” của đức Tăng thống(25-6-92) gởi Đảng CS và chế độ ấy có đọan :

            -lấy chùa lớn chùa nhỏ, lấy ruộng đất dù chỉ một sào, không cho chùa nuôi Tăng Ni kế thừa, không trường giới, trường giảng, trường học...

            -nhưng “CHỦ NGHĨA MÁC LÊ CHỐNG TÔN GIÁO “ còn đó.

            -một số khác thì bị đày biệt xứ, không thời hạn, không xét xử.

            một số lưu vong ra hải ngọai ra hải ngọai sống tha phương vất vả.

            -số còn lại bị bắt buộc ra làm việc cho GH nhà nước.

            tòan bộ cơ sở , cơ quan , văn phòng của GH chúng tôi tại các cấp bị GH nhà nước dựng lên chiếm dụng phi pháp...................

            Và tôi rút ra vài sự kiện đã xảy ra đối với GHPHVNTN:

            -bắt tu sĩ của GHPGVNTN đi lính

            -bức tử HT Thiện Minh trong tù

            -giết HT Trí Thủ (Saigon) và HT Thanh Trí(Huế) cùng một cách

            -lập án tử hình đối với 2 TT Tuệ Sỹ và Trí Siêu

            -đày HT Huyền Quang và HT Quãng Độ( cả thân mẫu của ngài)

            -bỏ tù HT Đức Nhuận và 20 vị khác cùng vô số  việc không thể kể hết

Chính vì vậy mà:

            -22-11-75 ĐĐ Huệ Hiền 11 vị tăng ni tự thiêu tại chùa Dược sư Cần thơ

            -09-09-92 CS giết Thầy Thích Thịện Ân

            -12-04-93 Ni cô 16 tuổi tự thiêu ở Quãng ngãi, cùng thời gian ấy ông cụ 80 tuổi cũng tự thiêu

            -21-05-93 PT Nguyễn ngọc Dũng 50 tuổi, tự thiêu tại chùa Linh mụ

            -25-05-94 ĐĐ Thích Huệ Thâu tự thiêu ở Vĩnh long

            -03-09-95 PT người Đức du học sinh 25 tuổi tự thiêu ở Saigon, cô Sabine Krateze

            -huynh trưởng GDPT Hồ tấn Anh tự thiêu tại Đà nẵng

            -24-12-03 ĐĐ Thích chân Hỷ tự thiêu ở Mỹ

Còn qúa nhiều nữa, tôi không thể kể hết........nếu nói thì phải mất cả thế kỷ.

Diệu Chánh mến, là một Phật tử, là một ngươiø Việt nam, em có bao giờ nghĩ đến một cụ gìa  trên tám mươi, bị đày đọa nơi một căn lều giữa đồng không mông quạnh? Em có bao giờ nghĩ đến một cụ gìa trên bảy mươi tuổi cùng mẹ già chịu cảnh lưu đày, rồi ngồi nhìn mẹ mình chết trong uất ức? Em có baờ giờ thương xót một chiếc áo nâu sông lang bạt giữa núi rừng cô quạnh, trò chuyện với cây cỏ thiên nhiên? Em có nghe bao giờ chùa chiền trở thành nhà kho chứa mắm? Em có bao giờ nghe trên thế giới này có một cuộc di tản vĩ đại như VN thân yêu của chùng ta?

            Em hãy tự trả lời cho mình và cho mọi người đi nhé !!! Như thế là em có thể tự trả lời câu em nói rồi đó. Trong mắt tôi, em là một người dễ mến, sống ngoan hiền và rất vô tư. Chắc em muốn xóa bỏ hậnä thù và kêu gọi thương yêu. Em thích sự hòa hợp hòa giải chứ gì ? Điều ước mơ ấy rất tốt và rất đúng, và không chỉ riêng em. Nhưng khổ nỗi, chúng ta không có hận thù thì xóa cái gì ? Chỉ ai có hận thù thì người ấy mới xóa mà thôi. Còn Hòa hợp ư, hòa giải ư ? Chúng ta không có đối tượng để hòa hợp. Bởi vì có hai thứ mới gọi là hòa hợp, nhưng ở đây, đối tượng không có thì hòa cái gì ? Hay nói rõ hơn là CSVN không chấp nhận đối phương như một thực thể thì làm sao hòa. Lại nữa, em trộnû sửa và nước thì chúng có thể hòa hợp, nhưng em bỏ cục đá cuội vào trong nước, mà biểu nó hòa , thì em có khả năng không? Vậy không lẽ tụi mình hòa hợp với hư vô???Em có từng nghe câu” Cây muốn lặng , mà gió chẳng dừng”.

            Thư đã quá dài, nhưng chưa nói hết. Thôi đành vậy nghe em. Hi vọng một ngày nào đó, trời quang mây tạnh, chúng ta cùng về Saigon để kể chuyện ngày qua. Và lúc đó chỉ còn nụ cười, chứ không phải là nước mắt. Chúng ta sẽ nhìn nhau như tình ruột thịt thân thương.

THẮP SÁNG NIỀM TIN

 Kính dâng đức đệ tứ Tăng Thống và chư Tôn đức

 Đêm càng toiá, dạ quang càng sáng tỏ

Đường cam go tô điểm chí anh hùng

Gió giông nhiều vách đá vẫn dửng dưng

Sóng càng dậy, tay chèo càng vững chắc

Đã biết rõ phường ma vương đạo tặc

Nên vì dân tuốt kiếm trí xông pha

Trụ thân vào nơi cửa đạo Thích ca

Nên vô ngại trước cường quyền bạo lực

Đã hiểu rõ cảnh không không sắc sắc

Nên an nhiên vào chí độ quần mê

Làm đuốc soi đường thắp sáng tương lai

Tâm vô úy nào nề chi gian khổ

Sư tử hống vì phá tan mê lộ

Phóng quang minh để chiếu diệu  đêm dài

Bước oai hùng trêïn tất cả chông gai

Chân không mõi vì nuôi bằng chí cả

Đại địa chuyển rung không vì xa mã

Nhưng bởi vì hiệu triệu của muôn dân

Tiếng nói tự do bình đẳng thét gầm

Là báo hiệu của ngày tàn khắc nghiệt

Vì dân tộc đấng anh hùng dõng xuất

Chiến đấu kiên cường thắp sáng niềm tin

Đạo pháp trường tồn- Tổ quốc quang vinh

  Văn Khôi Bảo Quốc Kiếm
   (Giáp thân 2004)

 

 


Cập nhật ngày : 01-02-2004


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Diễn Đàn

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com