Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Chùa Tại Úc


...... ... .


Một số hình ảnh sinh hoạt của Tu Viện Vạn Hạnh
Ven. Thích Quảng Ba
32 Archibald St, Lyneham
Canberra, ACT 2602
Tel: (02) 6257 5517 
Email:
quangba@tpg.com.au

--- o0o ---

 

--- o0o ---

Lễ đặt đá xây dựng Tu Viện Vạn Hạnh


(xem tiếp)Hình ảnh công trình xây dựng Tu Viện Vạn Hạnh, hình chụp ngày 10-7-2010 (xem tiếp)

 

_____

Xem thông báo tháng 6-2002

--- o0o ---

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Chùa Tại Úc

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Khởi đăng: 01-04-2004
Cập nhật: 20-7-2010