Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Chùa Việt Trên Đất Úc


...... ... .


Chùa Pháp Hoa (Adelaide)
Chùa Pháp Bảo ( New South Wales)
Chùa Giác Nhiên ( New Zealand)
Chùa Pháp Quang ( Queensland)
Chùa Linh Sơn (Victoria)
Chùa Phước Hậu (NSW)
Chùa Quan Thế Âm (Perth)
Chùa Bảo Vương ( Victoria)
Chùa Phổ Quang (Perth)
Chùa Huyền Quang (New South Wales)
Tu Viện Quảng Đức ( Victoria)
Chùa Linh Sơn ( Queensland)
Chùa Thiên Ấn ( New South Wales)
Chùa Trúc Lâm ( New South Wales)
Thiền Viện Minh Quang ( New South Wales)
Tu Viện Vạn  Hạnh ( Canberra)
Những Chùa Khác 
 

Ðại Hội Khoáng Ðại Kỳ II của Giáo Hội sẽ tổ chức tại Chùa Pháp Quang
Khóa An Cư Kiết của Giáo Hội tại Tu Viện Vạn Hạnh thành công viên mãn

Thông bạch Chùa Pháp Hoa số 1 và 2
Thông bạch Chùa Pháp Hoa số 3
Thông Cáo Báo Chí của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Địa chỉ liên lạc của tất cả Chùa Việt Nam ở Hải ngoại

Thông tri hành hương Châu Âu. Thích Hạnh Nguyện( Trên đây là những Chùa gởi tài liệu và hình ảnh về Ban Biên Tập, những  Chùa nào chưa có, xin quý vị Trụ trì hoan hỷ gởi cho càng sớm càng tốt)

 
 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 01-04-2003