Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Chùa Tại Úc


...... ... .


 Địa chỉ hiện nay:

Chùa Quán Thế Âm
Trụ Trì Thích Chánh Từ
313 Barkly Street
Footscray, VIC 3011
Australia

 

--- o0o ---

Cập nhật: 22-06-2007

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Chùa Tại Úc

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 01-11-2002