Tiếng Việt
Trang nhà Quảng Đức
   Tiếng Anh
 
qd.jpg (8936 bytes)
 
Chùa Tại Úc

 
...... ... .

 

Những Chùa Khác 

 ---o0o---

TU VIỆN VẠN HẠNH
TT. Thích Quảng Ba
32 Archibalb St.
Lyneham, ACT 2602 

Tel: (02) 257 5517;  Fax: (02) 257 7733
 

CHÙA THIÊN ĐỨC
TT.Thích Tịnh Minh
123 Craigiclea Ave.
St. Albans, Vic. 3021
Tel: (03) 93640539

 

CHÙA PHẬT QUANG
Sư cô Thích Nữ Chân Kim
176 Rupert St
West Footscray, Vic. 3012
Tel: (03) 9687 4920

 

CHÙA LIÊN HOA
Sư cô Thích Nữ Tâm Lạc
22 Ohara St
Marrickville, NSW. 2204
Tel: (02) 9559 6789

 

CHÙA MINH GIÁC
TT. Thích An Thiên
564 The Horsley Dr.
Smithfield, NSW 2164
Tel: (02) 9726 1030

 

TỊNH XÁ NGỌC XÁ LỢI
Sư cô Thích Nữ Thành Liên
5 Coventry St, Cabramatta, NWS.2166
Tel: (02) 9723 0668

 

THIỀN VIỆN NHƯ LAI
ĐĐ. Thích Thiện Đạt
69 Glendale Road
Springvale, Vic. 3171
Tel: (03) 9548 1042

 

CHÙA VĨNH NGHIÊM ( Sydney)
Trụ trì: ĐĐ. Thích Viên Chơn
177 John Street
Cabramatta, NSW 2166
Tel : (02) 9723 3383
Sáng lập ngày 12/ 02/ 2000


CHÙA PHƯỚC TRÍ
Trụ trì : Sư Cô Thích Nữ Như Lan
80 St. Johns Ave, 
Springvale, Vic 3171
 Tel : 9562 3230

 

 

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |


 
Webmaster:quangduc@quangduc.com
Trở về Trang Chùa Tại Úc

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 01-03-2002